22 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Några matematiska funderingar kring vindkraften

INSÄNDARE: Energi

Har läst många av Einar Fjällmans debattinlägg om vindkraften och nu Mika Schroderus svar den 20 november.

Förnybar energi låter ju bra. Finns flera alternativ för denna, men den största satsningen verkar ändå ha skett genom vindkraft. I varje fall är vindkraften den mest i ögonfallande. Frånsett en enorm förfulning och den oåterkalleliga förändringen av landskapsbilden, så kan man ha andra synpunkter på vindkraftens möjligheter i Sverige. Landets totala yta är 449964 kvadratkilometer inklusive städer, sjöar och berg. Härpå ska vi nu anbringa vindkraft som ska ersätta kärnkraften. Sverige förbrukar 140 TWh (terawattimmar) el per år. Alltså 140.000.000 Megawattimmar, för att få fram rätt sort för nästa beräkningsjämförelse.

Vestas, en tongivande tillverkare av vindkraft, har tagit fram ett nytt verk som lämnar 3 MW, Vestas V90 3.0. Kärnkraften beräknas stå för 40 procent av vår totala elkonsumtion. Således 56 TWh, alltså 56.000.000 Megawattimmar. Om vi nu tänker tanken att till hundra procent ersätta svensk kärnkraft med vindkraft, hur många vindkraftverk per kvadratkilometer behöver vi då för att ersätta dessa 56 TWh? 56.000.000 (MWh) delat med 3 (MW) = 18.700.000 stycken kraftverk, förutsatt att det konstant blåser optimalt över hela Sverige, varken för lite eller för mycket, natt som dag, sommar som vinter, år efter år, så att samtliga vindkraftverk i landet lämnar full uteffekt.

Sorter: Kilowatt (KW) är effekten. Kilowattimmar (KWh) är mängden kilowatt som förbrukas eller produceras per timme. Ett kraftverk som lämnar en KW nominellt producerar en KW per timme (KW/h) och 24 kilowattimmar (KWh) per dygn. Dessa verk ska nu uppföras på svensk mark bestående av knappt 450.000 kvadratkilometer med städer, sjöar och berg. Således, 18.700.000 verk fördelat på 450.000 km2 = 41.5 stycken verk/km2. Hur lång är då en kilometer i praktiken? Att gå en kilometer i lagom takt tar cirka tio minuter. På tre kvart har man hunnit gå runt hela periferin, dvs omkretsen av en kvadratkilometer. Under denna korta promenad har du samtidigt hunnit se drygt fyrtio vindkraftverk ståendes ca 150 meter från varandra, rad efter rad som på ett schackbräde. Vingarna får ju plats, men hur får vi plats med hus och övrig bebyggelse, åkrar, gator och vägar?

Nej, detta är ingen framkomlig väg, hur behjärtansvärt resonemanget än kan låta med ren vindkraft. Kanske skulle vi inleda förhandlingar med främmande makt om att få hyra in oss med de vindkraftverk vi inte får plats med på vårt territorium? Knappast. Annat måste till om vi inte ska åka på en blåsning!. Personligen sätter jag en slant på Herr Fjellman.

B. Leke

Mariestad

Förnybar energi låter ju bra. Finns flera alternativ för denna, men den största satsningen verkar ändå ha skett genom vindkraft. I varje fall är vindkraften den mest i ögonfallande. Frånsett en enorm förfulning och den oåterkalleliga förändringen av landskapsbilden, så kan man ha andra synpunkter på vindkraftens möjligheter i Sverige. Landets totala yta är 449964 kvadratkilometer inklusive städer, sjöar och berg. Härpå ska vi nu anbringa vindkraft som ska ersätta kärnkraften. Sverige förbrukar 140 TWh (terawattimmar) el per år. Alltså 140.000.000 Megawattimmar, för att få fram rätt sort för nästa beräkningsjämförelse.

Vestas, en tongivande tillverkare av vindkraft, har tagit fram ett nytt verk som lämnar 3 MW, Vestas V90 3.0. Kärnkraften beräknas stå för 40 procent av vår totala elkonsumtion. Således 56 TWh, alltså 56.000.000 Megawattimmar. Om vi nu tänker tanken att till hundra procent ersätta svensk kärnkraft med vindkraft, hur många vindkraftverk per kvadratkilometer behöver vi då för att ersätta dessa 56 TWh? 56.000.000 (MWh) delat med 3 (MW) = 18.700.000 stycken kraftverk, förutsatt att det konstant blåser optimalt över hela Sverige, varken för lite eller för mycket, natt som dag, sommar som vinter, år efter år, så att samtliga vindkraftverk i landet lämnar full uteffekt.

Sorter: Kilowatt (KW) är effekten. Kilowattimmar (KWh) är mängden kilowatt som förbrukas eller produceras per timme. Ett kraftverk som lämnar en KW nominellt producerar en KW per timme (KW/h) och 24 kilowattimmar (KWh) per dygn. Dessa verk ska nu uppföras på svensk mark bestående av knappt 450.000 kvadratkilometer med städer, sjöar och berg. Således, 18.700.000 verk fördelat på 450.000 km2 = 41.5 stycken verk/km2. Hur lång är då en kilometer i praktiken? Att gå en kilometer i lagom takt tar cirka tio minuter. På tre kvart har man hunnit gå runt hela periferin, dvs omkretsen av en kvadratkilometer. Under denna korta promenad har du samtidigt hunnit se drygt fyrtio vindkraftverk ståendes ca 150 meter från varandra, rad efter rad som på ett schackbräde. Vingarna får ju plats, men hur får vi plats med hus och övrig bebyggelse, åkrar, gator och vägar?

Nej, detta är ingen framkomlig väg, hur behjärtansvärt resonemanget än kan låta med ren vindkraft. Kanske skulle vi inleda förhandlingar med främmande makt om att få hyra in oss med de vindkraftverk vi inte får plats med på vårt territorium? Knappast. Annat måste till om vi inte ska åka på en blåsning!. Personligen sätter jag en slant på Herr Fjellman.

B. Leke

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.