22 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Migration med ansvar

Migrationsverkets prognoser för flyktingmottagandet har nyligen reviderats uppåt. Samtidigt är bostadsbristen akut, många med uppehållstillstånd blir fast på asylboenden. Mediantiden för immigranter att komma i arbete är åtta år. Den sammantagna bilden är att det svenska migrationssystemet ser ut att kollapsa.

Sedan Alliansens migrationsuppgörelse med MP 2011 har väljarna enbart erbjudits Sverigedemokraternas politik som alternativ till den totala öppenheten. Det har gett upphov till stor frustration som manifesterats i att M tappat fyra procentenheter väljare till SD i förra valet, mer än alla andra partier tillsammans. Många moderata väljare har därför högt ställda förväntningar på att den nya partiledaren lägger om kursen. Behovet av en kravställande och human migrationspolitik har kanske aldrig varit större än nu.

Att Elisabeth Svantesson, Moderaternas nye migrationspolitiska talesperson, har motionerat om att skärpa kraven på anhöriginvandring är ett gott första steg. Men det får inte stanna där.

Sverige har inte fri invandring. Riksdagen har inte fattat något sådant beslut. Ändå påminner verkligheten mer om det än något annat. Att avslå en asylansökan är mer resurskrävande än att slentrianmässigt bevilja den. Handläggarna har på grund av resursbrist inte haft möjlighet att utreda ärenden ordentligt. Då hinner man inte med de kvantiteter som krävs. Migrationsverkets resurser behöver anpassas till den faktiska arbetsbördan som asylpolitiken.

De som får avslag på sin ansökan har i sin tur få incitament att faktiskt lämna Sverige. Rättigheterna för den som stannar kvar växer samtidigt som Polisens möjligheter att söka rätt på den har kringskurits. Åtgärderna för att få dem som får avslag på sina ansökningar att lämna landet behöver öka. Det skulle minska trycket på lång sikt då Sverige inte längre skulle ses som en aningslös fristad för vem som helst.

Problemet med dessa och andra brister i migrationssystemet är att de flyttar resurser från dem som har rätt till skydd till dem som ljuger om det. Och när lagar och regler sätts ur spel går det inte längre att förutse resultatet av vad som borde vara en tämligen sammanhållen process inom rättsstatens ramar. En rättsosäker migrationsprocess skadar dem som har sämst förutsättningar att hantera det –de många människor som förtjänar asyl.

Att tro att Socialdemokraterna, det parti som utöver Moderaterna traditionellt har stått upp för en ansvarsfull migration, skulle klara av att göra dessa förändringar samtidigt som man regerar tillsammans med MP är naivt. Än viktigare då att Moderaterna faktiskt gör det. Det behövs ett rumsrent, rättssäkert och humant alternativ, för väljarnas skull men också för dem som verkligen behöver vår hjälp.

Daniel Persson

Sedan Alliansens migrationsuppgörelse med MP 2011 har väljarna enbart erbjudits Sverigedemokraternas politik som alternativ till den totala öppenheten. Det har gett upphov till stor frustration som manifesterats i att M tappat fyra procentenheter väljare till SD i förra valet, mer än alla andra partier tillsammans. Många moderata väljare har därför högt ställda förväntningar på att den nya partiledaren lägger om kursen. Behovet av en kravställande och human migrationspolitik har kanske aldrig varit större än nu.

Att Elisabeth Svantesson, Moderaternas nye migrationspolitiska talesperson, har motionerat om att skärpa kraven på anhöriginvandring är ett gott första steg. Men det får inte stanna där.

Sverige har inte fri invandring. Riksdagen har inte fattat något sådant beslut. Ändå påminner verkligheten mer om det än något annat. Att avslå en asylansökan är mer resurskrävande än att slentrianmässigt bevilja den. Handläggarna har på grund av resursbrist inte haft möjlighet att utreda ärenden ordentligt. Då hinner man inte med de kvantiteter som krävs. Migrationsverkets resurser behöver anpassas till den faktiska arbetsbördan som asylpolitiken.

De som får avslag på sin ansökan har i sin tur få incitament att faktiskt lämna Sverige. Rättigheterna för den som stannar kvar växer samtidigt som Polisens möjligheter att söka rätt på den har kringskurits. Åtgärderna för att få dem som får avslag på sina ansökningar att lämna landet behöver öka. Det skulle minska trycket på lång sikt då Sverige inte längre skulle ses som en aningslös fristad för vem som helst.

Problemet med dessa och andra brister i migrationssystemet är att de flyttar resurser från dem som har rätt till skydd till dem som ljuger om det. Och när lagar och regler sätts ur spel går det inte längre att förutse resultatet av vad som borde vara en tämligen sammanhållen process inom rättsstatens ramar. En rättsosäker migrationsprocess skadar dem som har sämst förutsättningar att hantera det –de många människor som förtjänar asyl.

Att tro att Socialdemokraterna, det parti som utöver Moderaterna traditionellt har stått upp för en ansvarsfull migration, skulle klara av att göra dessa förändringar samtidigt som man regerar tillsammans med MP är naivt. Än viktigare då att Moderaterna faktiskt gör det. Det behövs ett rumsrent, rättssäkert och humant alternativ, för väljarnas skull men också för dem som verkligen behöver vår hjälp.

Daniel Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.