21 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Sälj inte kommunens förråd

INSÄNDARE: Personal på kommunförrådet

Till ansvariga politiker som vill sälja ut kommunens förråd i Töreboda.

Det är tveksamt om ansvariga politiker har förstått konsekvenserna av denna försäljning.

En avstyckning av nuvarande verksamhetsyta planeras. Ett staket kommer att skära rakt genom förrådet. Området kommer att vara hälften så stort som tidigare. Kvarvarande yta blir inte tillräckligt stor för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Det blir helt enkelt för trångt, svårt att köra stora fordon. Fickor med grus, sand, bark etc och gjutna betongfickor kommer att försvinna.

Den planerade avstyckningen skär rakt genom befintligt växthus. Man kan fråga sig varför man låtit begränsningslinjerna gå just genom växthuset? Är det ytterligare ett steg i att omöjliggöra fortsatt verksamhet?

Kommunen ska bekosta ny grind, staket, eventuellt snedtak där bilarna parkeras, rivning av växthus och den ingjutna dieseltanken. Kostnaderna för att iordningställa detta är minst lika stora som försäljningsintäkten, vilket innebär att man i praktiken ger bort halva förrådet. Vad får man för det förutom mindre yta att arbeta på och orolig personal?

Tänk om nu politiker.

Det är tveksamt om ansvariga politiker har förstått konsekvenserna av denna försäljning.

En avstyckning av nuvarande verksamhetsyta planeras. Ett staket kommer att skära rakt genom förrådet. Området kommer att vara hälften så stort som tidigare. Kvarvarande yta blir inte tillräckligt stor för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Det blir helt enkelt för trångt, svårt att köra stora fordon. Fickor med grus, sand, bark etc och gjutna betongfickor kommer att försvinna.

Den planerade avstyckningen skär rakt genom befintligt växthus. Man kan fråga sig varför man låtit begränsningslinjerna gå just genom växthuset? Är det ytterligare ett steg i att omöjliggöra fortsatt verksamhet?

Kommunen ska bekosta ny grind, staket, eventuellt snedtak där bilarna parkeras, rivning av växthus och den ingjutna dieseltanken. Kostnaderna för att iordningställa detta är minst lika stora som försäljningsintäkten, vilket innebär att man i praktiken ger bort halva förrådet. Vad får man för det förutom mindre yta att arbeta på och orolig personal?

Tänk om nu politiker.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.