20 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Svårt att hitta gode män

Omsorg - Erfaren Ställföreträdare

Att professionalisera uppdragen är inte rätt väg att gå. Kvalitén samt kontakten för huvudmännen är det viktigaste och ska vara i fokus.

Jag tar för givet att alla gode män och förvaltare gör det av intresse och engagemang. Det kan inte vara arvodesdelen som en god man eller förvaltare uppbär, som är ganska ringa i proportion till det arbete som utförs. Det går att räkna upp hur mycket som helst om det ska vara till huvudmannens bästa.

Nej, bättre betalt så kanske tillgången på gode män blir större. Ett arvode utbetalas normalt en gång om året, efter ingiven årsräkning och den granskas under tiden cirka 3 månader. Det kanske borde ändras till halvårsredovisning, vilket gör att berörd personal får mera att göra om arbetet i dag inte är av betydande omfattning. Ska tjänstemännen vänta på lön under ett år och utan ränta på pengarna? Det skulle nog smaka att få personal till dessa tjänster. Pengar kommer från staten till arvodena men förmodligen inte till löner vilket ökar på kommunens löneutgifter, som tydligen redan är stora och kostsamma. Lägg de pengarna på skolan och äldrevården i stället. Det finns mycket obetald tid som utförs i dag .

Att vara engagerad för en huvudman är A och O. De som behöver hjälpen ska få det optimala av hjälpen och samtidigt känna trygghet med den som hjälper. Alla har inte anhöriga utan som ställföreträdare blir det en mera naturlig kontakt. Det finns säkerligen både engagerade och oengagerade ställföreträdare. En lekman är ingen myndighetsperson likt en tjänsteman. En lekman får arbeta sig in och försöka skapa förtroende vilket gör att det kan bli lättare att utföra sitt uppdrag. Kommer den tiden att finnas för tjänstemän?

Var kommer värdegrunden hamna efter det uppkomna förslaget.

Ärendena borde gå upp i en större kommun som har kapacitet att administrera samt se till att verksamheten löper på. Något som bör aktualiseras. Man bör också reflektera att fler tjänstemän innebär en större skattebörda för invånarna.

Telefonmoralen som finns inom kommunen borde i första hand tittas över. Det låter allt för ofta, ”möte, borta resten av dagen och åter nästa dag, borta nästa dag, borta resten av dagen, sjuk, möte, semester” och så vidare. Ska huvudmännen behöva ha den otryggheten vilket blir kontentan av flera tjänstemän i kommunen?

Jag tror att människor engagerar sig då de har inflytande över sina uppdrag och kan förlägga arbetstiden så att det bäst passar övriga ansvarsområden i livet.

Att professionalisera uppdragen är inte rätt väg att gå. Kvalitén samt kontakten för huvudmännen är det viktigaste och ska vara i fokus.

Jag tar för givet att alla gode män och förvaltare gör det av intresse och engagemang. Det kan inte vara arvodesdelen som en god man eller förvaltare uppbär, som är ganska ringa i proportion till det arbete som utförs. Det går att räkna upp hur mycket som helst om det ska vara till huvudmannens bästa.

Nej, bättre betalt så kanske tillgången på gode män blir större. Ett arvode utbetalas normalt en gång om året, efter ingiven årsräkning och den granskas under tiden cirka 3 månader. Det kanske borde ändras till halvårsredovisning, vilket gör att berörd personal får mera att göra om arbetet i dag inte är av betydande omfattning. Ska tjänstemännen vänta på lön under ett år och utan ränta på pengarna? Det skulle nog smaka att få personal till dessa tjänster. Pengar kommer från staten till arvodena men förmodligen inte till löner vilket ökar på kommunens löneutgifter, som tydligen redan är stora och kostsamma. Lägg de pengarna på skolan och äldrevården i stället. Det finns mycket obetald tid som utförs i dag .

Att vara engagerad för en huvudman är A och O. De som behöver hjälpen ska få det optimala av hjälpen och samtidigt känna trygghet med den som hjälper. Alla har inte anhöriga utan som ställföreträdare blir det en mera naturlig kontakt. Det finns säkerligen både engagerade och oengagerade ställföreträdare. En lekman är ingen myndighetsperson likt en tjänsteman. En lekman får arbeta sig in och försöka skapa förtroende vilket gör att det kan bli lättare att utföra sitt uppdrag. Kommer den tiden att finnas för tjänstemän?

Var kommer värdegrunden hamna efter det uppkomna förslaget.

Ärendena borde gå upp i en större kommun som har kapacitet att administrera samt se till att verksamheten löper på. Något som bör aktualiseras. Man bör också reflektera att fler tjänstemän innebär en större skattebörda för invånarna.

Telefonmoralen som finns inom kommunen borde i första hand tittas över. Det låter allt för ofta, ”möte, borta resten av dagen och åter nästa dag, borta nästa dag, borta resten av dagen, sjuk, möte, semester” och så vidare. Ska huvudmännen behöva ha den otryggheten vilket blir kontentan av flera tjänstemän i kommunen?

Jag tror att människor engagerar sig då de har inflytande över sina uppdrag och kan förlägga arbetstiden så att det bäst passar övriga ansvarsområden i livet.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.