20 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Det ojämställda arbetslivet

Orättvisa. Arbete i välfärdsyrkena värderas lågt på arbetsmarknaden i Sverige. Det gäller både lön och anställningsvillkor. I dessa yrken arbetar främst kvinnor och därav diskrimineras kvinnor på arbetsmarknaden.

Det är kvinnors tidigare obetalda omsorgsarbete i hushållet och vården om barn och gamla som lever kvar. En kvinna får idag, efter flera år i olika otrygga anställningar, en deltidsanställning med en lägre lön än i de mansdominerade yrkena. Det förväntas fortfarande att en kvinna stannar hemma med små barn, som många gånger även är en förutsättning för männens förvärvsarbete då många arbetsgivare inte har ett tillåtande klimat för män att vara hemma med sina barn. Som kvinna i dagens samhälle tar du många gånger också hand om äldre och sjuka anhöriga när sjukvården inte räcker till. Du går ner i arbetstid för att hinna med eller slutar helt. Därför satsar inte arbetsgivare på kvinnor på samma sätt som män när det gäller villkor som heltider och lön.

Konsekvenserna av dessa strukturer påverkar inte bara kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt oberoende under sitt yrkesliv utan också den framtida pensionen som blir låg och många blir fattiga på äldre dagar. De kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg är idag mycket krävande. Många kvinnor är utslitna redan innan pension. Kraven på kompetens, styrka och uthållighet är minst lika stor som i mansdominerade yrken, till och med större i vissa fall om man tittar på den psykosociala stress en kvinna många gånger utsätts för.

Fler äldre som ska ha hjälp och mer avancerad vård i hemmet, stora barngrupper och färre anställda i välfärdssektorn har tvingat fram ekonomiska mekanismer och system för att vända på varenda krona. Varje dag ses frånvaron över och en bedömning görs huruvida en ersättare ska sättas in eller inte. Många gånger sker detta utan ordentliga riskbedömningar för kvarvarande personal. Och arbetsmiljön blir allt tyngre och riskfylld.

Besök hos de äldre i hemmen är minutstyrda för att kunna pressa in mesta möjliga på en arbetsdag. Inget utrymme finns för att gamla och sjuka kan växla i mående eller behöver en trygg hand att hålla i en stund. Att inte kunna påverka sitt arbete eller få en välbehövlig paus för återhämtning är en oerhörd stressfaktor som skapar en känsla av att du inte gör ett bra jobb. Deltidsanställningarna i dessa yrken tvingar de anställda att ”plocka” ihop tider för att få heltid. Ett ständigt jagande av tid och tillgänglighet. Stress och tyngre belastning leder tveklöst till ohälsa och många dras med kroniska besvär. Men kvinnor får inte sina besvär klassade som arbetsskada i samma utsträckning som män. Det finns en uppsjö av andra orsaker som kan ha orsakat besvären som ligger utanför anställningens påfrestningar.

Forskning visar dessutom att stress och depression ökar risken för olika cancersjukdomar. Allvarliga konsekvenser för den enskilde men också för samhället som lastas med kostnaderna för kvinnors ohälsa. Men många kvinnor kämpar på. De brinner för sina yrken och det är viktiga och riktiga jobb. Det är dags att jobben i välfärdssektorn värderas som kvalificerade yrken som bidrar till samhällsnyttan för oss alla. Vi kan inte längre acceptera att kvinnors arbete värderas lägre. De är värda en bättre lön, bättre arbetsvillkor och status i samhället.

Jenni Moverare

Ordförande Kommunal Gullspång

Det är kvinnors tidigare obetalda omsorgsarbete i hushållet och vården om barn och gamla som lever kvar. En kvinna får idag, efter flera år i olika otrygga anställningar, en deltidsanställning med en lägre lön än i de mansdominerade yrkena. Det förväntas fortfarande att en kvinna stannar hemma med små barn, som många gånger även är en förutsättning för männens förvärvsarbete då många arbetsgivare inte har ett tillåtande klimat för män att vara hemma med sina barn. Som kvinna i dagens samhälle tar du många gånger också hand om äldre och sjuka anhöriga när sjukvården inte räcker till. Du går ner i arbetstid för att hinna med eller slutar helt. Därför satsar inte arbetsgivare på kvinnor på samma sätt som män när det gäller villkor som heltider och lön.

Konsekvenserna av dessa strukturer påverkar inte bara kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt oberoende under sitt yrkesliv utan också den framtida pensionen som blir låg och många blir fattiga på äldre dagar. De kvinnodominerade yrkena inom vård och omsorg är idag mycket krävande. Många kvinnor är utslitna redan innan pension. Kraven på kompetens, styrka och uthållighet är minst lika stor som i mansdominerade yrken, till och med större i vissa fall om man tittar på den psykosociala stress en kvinna många gånger utsätts för.

Fler äldre som ska ha hjälp och mer avancerad vård i hemmet, stora barngrupper och färre anställda i välfärdssektorn har tvingat fram ekonomiska mekanismer och system för att vända på varenda krona. Varje dag ses frånvaron över och en bedömning görs huruvida en ersättare ska sättas in eller inte. Många gånger sker detta utan ordentliga riskbedömningar för kvarvarande personal. Och arbetsmiljön blir allt tyngre och riskfylld.

Besök hos de äldre i hemmen är minutstyrda för att kunna pressa in mesta möjliga på en arbetsdag. Inget utrymme finns för att gamla och sjuka kan växla i mående eller behöver en trygg hand att hålla i en stund. Att inte kunna påverka sitt arbete eller få en välbehövlig paus för återhämtning är en oerhörd stressfaktor som skapar en känsla av att du inte gör ett bra jobb. Deltidsanställningarna i dessa yrken tvingar de anställda att ”plocka” ihop tider för att få heltid. Ett ständigt jagande av tid och tillgänglighet. Stress och tyngre belastning leder tveklöst till ohälsa och många dras med kroniska besvär. Men kvinnor får inte sina besvär klassade som arbetsskada i samma utsträckning som män. Det finns en uppsjö av andra orsaker som kan ha orsakat besvären som ligger utanför anställningens påfrestningar.

Forskning visar dessutom att stress och depression ökar risken för olika cancersjukdomar. Allvarliga konsekvenser för den enskilde men också för samhället som lastas med kostnaderna för kvinnors ohälsa. Men många kvinnor kämpar på. De brinner för sina yrken och det är viktiga och riktiga jobb. Det är dags att jobben i välfärdssektorn värderas som kvalificerade yrken som bidrar till samhällsnyttan för oss alla. Vi kan inte längre acceptera att kvinnors arbete värderas lägre. De är värda en bättre lön, bättre arbetsvillkor och status i samhället.

Jenni Moverare

Ordförande Kommunal Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.