20 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Alternativet är billig förnybar energi

Energi Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Svar på Einar Fjellmans insändare ”Alternativet är elbrist”.

Utvecklingen går framåt. Till vissas ve och fasa tydligen? Själv tycker jag bara det är positivt med billig, förnybar energi åt alla – det tjänar både plånbok, miljö, industrin och övriga samhället på.

Precis som vi miljövänner i åratal påtalat och försökt förklara så börjar nu förnybar energi som förväntat konkurrera ut smutsiga energikällor som fossila bränslen och kärnkraft. Med våra svenska kärnkraftsreaktorer som uppnått sin pensionsålder och ändå - på dispens - drivs vidare (och hårdare!) under konstgjord andning och ständig akutvård är det mycket goda nyheter. De närmaste åren måste vi börja stänga ner och ersätta dem med nya energikällor. Frågan är bara med vad? Att satsa på nya reaktorer vore dock ett ödesdigert misstag. Ny kärnkraft är sanslöst dyr att bygga och baseras på teknik som är föråldrad och ineffektiv - eventuella nya reaktorer vore i praktiken antika redan vid invigningen. Alternativet är billig, förnybar energi.

Jag tycker att valet är självklart. Sverige har närmast unikt goda förutsättningar att ställa om till hundra procent förnybar energi redan inom de närmaste decennierna. Redan idag står vattenkraft för närmare hälften av vår elproduktion samtidigt som potentialen för nya sorters vattenkraft anses vara mycket god. Enligt forskarnas beräkningar (och praktisk erfarenhet från andra länder) täcker dock redan dagens vattenkraft i princip behovet av reglerkraft vid en övergång till hundra procent förnybar energi.

Modern teknik och energieffektiviseringar gör att vår totala energiförbrukning faktiskt minskar, och en medveten storsatsning på detta område beräknas kunna ge enorma kostnads- och energibesparingar. Sverige är mycket bra på miljöteknik och det finns all anledning att se positivt på den gröna energiomställning som nu pågår. Billig energi har alltid varit en kraftig konkurrensfördel och är bra för ekonomin. Sverige förväntas i framtiden vara en stor exportör av både miljöteknik och stora kvantiteter ren, förnybar el. Utvecklingen beräknas skapa tiotusentals nya svenska jobb. Den gröna energiomställningen är inte bara nödvändig av miljöskäl –den är positiv på nästan alla sätt och vis som man kan tänka sig.

Svar på Einar Fjellmans insändare ”Alternativet är elbrist”.

Utvecklingen går framåt. Till vissas ve och fasa tydligen? Själv tycker jag bara det är positivt med billig, förnybar energi åt alla – det tjänar både plånbok, miljö, industrin och övriga samhället på.

Precis som vi miljövänner i åratal påtalat och försökt förklara så börjar nu förnybar energi som förväntat konkurrera ut smutsiga energikällor som fossila bränslen och kärnkraft. Med våra svenska kärnkraftsreaktorer som uppnått sin pensionsålder och ändå - på dispens - drivs vidare (och hårdare!) under konstgjord andning och ständig akutvård är det mycket goda nyheter. De närmaste åren måste vi börja stänga ner och ersätta dem med nya energikällor. Frågan är bara med vad? Att satsa på nya reaktorer vore dock ett ödesdigert misstag. Ny kärnkraft är sanslöst dyr att bygga och baseras på teknik som är föråldrad och ineffektiv - eventuella nya reaktorer vore i praktiken antika redan vid invigningen. Alternativet är billig, förnybar energi.

Jag tycker att valet är självklart. Sverige har närmast unikt goda förutsättningar att ställa om till hundra procent förnybar energi redan inom de närmaste decennierna. Redan idag står vattenkraft för närmare hälften av vår elproduktion samtidigt som potentialen för nya sorters vattenkraft anses vara mycket god. Enligt forskarnas beräkningar (och praktisk erfarenhet från andra länder) täcker dock redan dagens vattenkraft i princip behovet av reglerkraft vid en övergång till hundra procent förnybar energi.

Modern teknik och energieffektiviseringar gör att vår totala energiförbrukning faktiskt minskar, och en medveten storsatsning på detta område beräknas kunna ge enorma kostnads- och energibesparingar. Sverige är mycket bra på miljöteknik och det finns all anledning att se positivt på den gröna energiomställning som nu pågår. Billig energi har alltid varit en kraftig konkurrensfördel och är bra för ekonomin. Sverige förväntas i framtiden vara en stor exportör av både miljöteknik och stora kvantiteter ren, förnybar el. Utvecklingen beräknas skapa tiotusentals nya svenska jobb. Den gröna energiomställningen är inte bara nödvändig av miljöskäl –den är positiv på nästan alla sätt och vis som man kan tänka sig.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.