19 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Fyll dem, stäng dem eller spräng dem

INSÄNDARE Kyrkan

Så , lite drastiskt, men med en uppriktig underton uttryckte sig prästen Bengt Samuelsson redan i början av -70 talet i sin bok med samma namn.

Det handlar om de så kallade övertaliga kyrkorna. Kyrkor där besöksunderlaget är litet, kyrkor som vi även historiskt kan undvara.

Det handlar till sist om att hushålla med kyrkoavgiftens pengar och att de pengar vi har skall användas till människovårdande arbete i evangeliets, det glada budskapets , tjänst.

Med stigande förvåning meddelas i en notis i MT att fyra miljoner skall läggas på renovering av tornet i Hassle kyrka, en kyrka som högst sannolikt inte skall användas i framtiden. Enåsa kyrka står i tur för renovering. Inte heller denna kyrka skall användas för sitt ändamål , att fira gudstjänst. Genast invänder någon: Ja, men dessa pengar kommer ju mest från staten så kallat kyrkoantikvariskt bidrag. Och var kommer dessa pengar från? Jo, gemensamma skattepengar. Vi har ett gemensamt ansvar i båda fallen att handskas ansvarsfullt med tilldelade medel.

I somras skrev jag en insändare i MT om Svenska Kyrkans bristande ansvar för de hundratusentals turister som årligen besöker församlingarna/pastoraten i Göta Kanalområdet mellan Vänern och Vättern. Kyrkoordning 2000, senare reviderad, som reglerar Svenska Kyrkans ansvar och arbete är tydlig på denna punkt. Församlingen/pastoratet har ansvar för alla som vistas inom församlingen, således även för dem som tillfälligt på sin fritid befinner sig här.

Jag gav i all anspråkslöshet konstruktiva förslag vad som kan göras i framtiden Till exempel 1.) Bilda en gemensam arbetsgrupp för alla pastorat efter kanalen för att planera kommande sommars verksamhet 2) Utse en gemensam utförargrupp som tillsammans jobbar på fältet för att ge Svenska Kyrkan ett ansikte.

Det är givetvis självklart att denna turistsatsning också på ett mycket positivt sätt kommer bofasta församlingsbor till godo. Det blir även en fantastisk inspiration för såväl anställd personal som frivilliga. En vitamininjektion! Jag talar av egen erfarenhet.

Vem tar först den kastade handsken? Vem vågar tänka nytt? Fyll dem, stäng dem eller spräng dem...

Göran Sagen

Församlingspräst, Sjömanspräst, FN-präst, Utlandskyrkoherde, Turistpräst

Det handlar om de så kallade övertaliga kyrkorna. Kyrkor där besöksunderlaget är litet, kyrkor som vi även historiskt kan undvara.

Det handlar till sist om att hushålla med kyrkoavgiftens pengar och att de pengar vi har skall användas till människovårdande arbete i evangeliets, det glada budskapets , tjänst.

Med stigande förvåning meddelas i en notis i MT att fyra miljoner skall läggas på renovering av tornet i Hassle kyrka, en kyrka som högst sannolikt inte skall användas i framtiden. Enåsa kyrka står i tur för renovering. Inte heller denna kyrka skall användas för sitt ändamål , att fira gudstjänst. Genast invänder någon: Ja, men dessa pengar kommer ju mest från staten så kallat kyrkoantikvariskt bidrag. Och var kommer dessa pengar från? Jo, gemensamma skattepengar. Vi har ett gemensamt ansvar i båda fallen att handskas ansvarsfullt med tilldelade medel.

I somras skrev jag en insändare i MT om Svenska Kyrkans bristande ansvar för de hundratusentals turister som årligen besöker församlingarna/pastoraten i Göta Kanalområdet mellan Vänern och Vättern. Kyrkoordning 2000, senare reviderad, som reglerar Svenska Kyrkans ansvar och arbete är tydlig på denna punkt. Församlingen/pastoratet har ansvar för alla som vistas inom församlingen, således även för dem som tillfälligt på sin fritid befinner sig här.

Jag gav i all anspråkslöshet konstruktiva förslag vad som kan göras i framtiden Till exempel 1.) Bilda en gemensam arbetsgrupp för alla pastorat efter kanalen för att planera kommande sommars verksamhet 2) Utse en gemensam utförargrupp som tillsammans jobbar på fältet för att ge Svenska Kyrkan ett ansikte.

Det är givetvis självklart att denna turistsatsning också på ett mycket positivt sätt kommer bofasta församlingsbor till godo. Det blir även en fantastisk inspiration för såväl anställd personal som frivilliga. En vitamininjektion! Jag talar av egen erfarenhet.

Vem tar först den kastade handsken? Vem vågar tänka nytt? Fyll dem, stäng dem eller spräng dem...

Göran Sagen

Församlingspräst, Sjömanspräst, FN-präst, Utlandskyrkoherde, Turistpräst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.