18 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Nytt blod i politiken

INSÄNDARE: Framtid Björn Berggren

Det behövs nytt blod i politiken, som detta med Henrik Karlsson. Men även oppositionen har släppt fram nya namn. När MaP vann valet 2002 kom vi in med tio nya och det blev en väldig turbulens till en början inom Alliansen. Det var en injektion som gjorde att det blev den bästa mandatperioden på länge.

Jag tror att det kan bli riktigt bra nu också om Johan Abrahamsson kan svinga klubban på rätt sätt och få med sig oppositionen på så många beslut som möjligt, för kommunens bästa. Bevisligen är de kommuner bäst, som Skövde och Lidköping, vilka lyckas med blocköverskridande beslut i stället för käbbel.

Mariestad står inför svåra uppgifter, men ändå stora möjligheter, nämligen att kunna få ”snurr på stan” efter den ansiktslyftning som skett med Hamnplan, Esplanaden, Gärdesparken och Stockholmsvägen. Det finns färdigplanerad mark för både bostäder och industrin. Likaså lokaler för industrin och begränsade färdiga bostäder. Geografiskt perfekt läge nästan mitt emellan Stockholm och Göteborg och vid ett fyrvägskors med norr-söder. Järnvägsförbindelse och till och med kan sjöfarten fungera till yttre hamnen. Inte många kommuner har lika idealiska förutsättningar. Det gäller bara att tala om detta genom skicklig marknadsföring. Vänerns Pärla är putsad och låt den nu lysa vidare!

Men det måste ske åtgärder för att öka invånarantalet, vilket ger mer skattepengar. Offensiva åtgärder måste till genom att uppvakta företag utifrån för att börja fylla Electroluxlokalerna med medelstora och små företag. Detta måste starta omedelbart. Arbetstillfällen kan skapas genom att inspirera kultur- och turistkunniga människor att satsa för att höja kvalitén inom dessa områden. Måtte centrumledarens åttapunktsprogram gå att genomföra så att handeln ökar, vilket skulle skett för länge sedan.

Det måste till lite dynamik och tempot dessutom ökas från ord till handling och en extern kraft måste tillsättas för att samla näringslivet under en och samma hatt, som vi hade både jubileumsåret 1983, inom näringslivet/turismen 1989-1996 och mandatperioden 2002-2006. Då var alla med på arenan och folket applåderade. Det behövs en person som kan samla näringslivet igen och den som har de kunskaperna och erfarenheten finns redan i stan i dag, men jobbar i en annan kommun.

Slutligen vill jag uppmana skattebetalarna i Mariestad att nu låta de valda få sin chans att visa vad dom kan, och gå inte ut och döma dem i förtid. Visserligen gick det snett för fyra år sedan, och det visste egentligen alla, men då gick det inte att stoppa.

Jag tror att det kan bli riktigt bra nu också om Johan Abrahamsson kan svinga klubban på rätt sätt och få med sig oppositionen på så många beslut som möjligt, för kommunens bästa. Bevisligen är de kommuner bäst, som Skövde och Lidköping, vilka lyckas med blocköverskridande beslut i stället för käbbel.

Mariestad står inför svåra uppgifter, men ändå stora möjligheter, nämligen att kunna få ”snurr på stan” efter den ansiktslyftning som skett med Hamnplan, Esplanaden, Gärdesparken och Stockholmsvägen. Det finns färdigplanerad mark för både bostäder och industrin. Likaså lokaler för industrin och begränsade färdiga bostäder. Geografiskt perfekt läge nästan mitt emellan Stockholm och Göteborg och vid ett fyrvägskors med norr-söder. Järnvägsförbindelse och till och med kan sjöfarten fungera till yttre hamnen. Inte många kommuner har lika idealiska förutsättningar. Det gäller bara att tala om detta genom skicklig marknadsföring. Vänerns Pärla är putsad och låt den nu lysa vidare!

Men det måste ske åtgärder för att öka invånarantalet, vilket ger mer skattepengar. Offensiva åtgärder måste till genom att uppvakta företag utifrån för att börja fylla Electroluxlokalerna med medelstora och små företag. Detta måste starta omedelbart. Arbetstillfällen kan skapas genom att inspirera kultur- och turistkunniga människor att satsa för att höja kvalitén inom dessa områden. Måtte centrumledarens åttapunktsprogram gå att genomföra så att handeln ökar, vilket skulle skett för länge sedan.

Det måste till lite dynamik och tempot dessutom ökas från ord till handling och en extern kraft måste tillsättas för att samla näringslivet under en och samma hatt, som vi hade både jubileumsåret 1983, inom näringslivet/turismen 1989-1996 och mandatperioden 2002-2006. Då var alla med på arenan och folket applåderade. Det behövs en person som kan samla näringslivet igen och den som har de kunskaperna och erfarenheten finns redan i stan i dag, men jobbar i en annan kommun.

Slutligen vill jag uppmana skattebetalarna i Mariestad att nu låta de valda få sin chans att visa vad dom kan, och gå inte ut och döma dem i förtid. Visserligen gick det snett för fyra år sedan, och det visste egentligen alla, men då gick det inte att stoppa.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.