18 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Alternativet är elbrist

INSÄNDARE: EnergiEinar Fjellman

Söndagens stora TV-nyhet var att elpriserna på några år halverats på grund av överproduktion av el vilket i sin tur huvudsakligen beror på vindkraftutbyggnaden.

Detta presenterades som goda nyheter för elkonsumenterna och det stämmer säkert, åtminstone tills vidare. Det är emellertid inga goda nyheter för vår elförsörjning som nu i rask takt håller på att urholkas till följd av dålig eller obefintlig lönsamhet.

Elpriset är helt enkelt för lågt och vad händer när varken vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft får betalt för sina kostnader? I en marknad med konstant överproduktion sker alltid till sist utslagning och nerläggning av produktion om inte ett statligt ingripande (subventionspolitik) tillåts hålla en bransch under armarna. Vindkraft kan inte på långa vägar klara vår elförsörjning, vi står alltså inför en energiframtid där vi kanske tvingas subventionera den elproduktion som miljörörelsen tror att vindkraft kan ersätta. Alternativet är elbrist.

Detta presenterades som goda nyheter för elkonsumenterna och det stämmer säkert, åtminstone tills vidare. Det är emellertid inga goda nyheter för vår elförsörjning som nu i rask takt håller på att urholkas till följd av dålig eller obefintlig lönsamhet.

Elpriset är helt enkelt för lågt och vad händer när varken vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft får betalt för sina kostnader? I en marknad med konstant överproduktion sker alltid till sist utslagning och nerläggning av produktion om inte ett statligt ingripande (subventionspolitik) tillåts hålla en bransch under armarna. Vindkraft kan inte på långa vägar klara vår elförsörjning, vi står alltså inför en energiframtid där vi kanske tvingas subventionera den elproduktion som miljörörelsen tror att vindkraft kan ersätta. Alternativet är elbrist.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.