14 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Alliansen vill ha fortsatt jobbmotor i Skaraborg

Fler i arbete, ökad kvalité i vård och skola och satsningar för hållbar tillväxt i Skaraborg och i hela Sverige, är konkreta förslag hur allianspartierna, M, C, FP, KD, fortsatt vill utveckla Skaraborg.

Alliansen föreslår sänkta kostnader att anställa, lägre skatter för fler jobb och satsningar som gör att jobben fortsätter att växa till. Med alliansens jobbpolitik blev jobben över 300 000 fler, varav 70 000 fler bara i Västsverige. Vi allianspartier har ett jobbmål för vår politik. Den historiskt svaga vänsterregeringen har ett arbetslöshetsmål. Skillnaden är tydlig. Mot vänsterpartiernas skattesmäll mot jobben står en politik som vårdar och utvecklar framgångsrika reformer och förstår att jobb skapas i nya och växande företag, inte minst på landsbygden och i Skaraborg.

Vårt mål om att fem miljoner människor ska ett jobb år 2020 förutsätter också att människor kan leva och bo i hela landet. Det är en ambition som hotas av den landsbygdsfientliga linje som sittande regeringen driver. Vi föreslår ytterligare satsningar på utbyggnad av bredband, miljöbilspremie, 10 000 fler laddstolpar för elbilar och inga skattehöjningar som drabbar företagande på landsbygden.

Kraftfulla reformer för fler jobb har gynnat Skaraborg. Vi oroas nu att de försvinner. ROT- och RUT-avdragen har lett till många nya företag och arbetstillfällen i Skaraborgs kommuner. I t ex Hjo är det än högre andel som nyttjar RUT-avdraget än i Stockholm och Göteborg. Detta har gett Hjo fler arbetstillfällen. Sedan 2009 har antalet Skaraborgare som använder avdraget mer än femdubblats. Detta vill vänsterregeringen halvera.

Unga Skaraborgares möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden är en av vår tids stora utmaningar. Därför måste villkoren för ungas jobb måste värnas och utvecklas. I dagarna samtalade vi bl a med Arbetsförmedlingen i Lidköping och Falköping för att ytterligare lära det mest aktuella kring fler jobb för unga. Allianspartierna fortsätter därför framgången med att göra det billigare att anställa unga genom att ytterligare sänka kostnader för unga, nu till under 23 år. Vänsterregeringen avvisar helt all nedsättningen av arbetsgivaravgiften, utan höjer nu skatter för unga. Rena ungdomsskatter, som fördyrar och försvårar för fler i arbete. Detta beklagar vi. Notan, skickas nu till unga Skaraborgare och kostnader blir högre för arbetsgivare i Falköping, Lidköping och Skövde m fl. Vi är djupt oroade över denna anti-jobb-politik från sittande regering.

Alliansen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, står för ett starkt företagsklimat med fler vägar till jobb. Vi vill skapa fler jobb, möjliggöra att fler livschanser förverkligas och öka kvalité i vård och skola. Vi vill bygga Skaraborg och Sverige starkare.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande

Pär Johnson (FP)

Alliansen föreslår sänkta kostnader att anställa, lägre skatter för fler jobb och satsningar som gör att jobben fortsätter att växa till. Med alliansens jobbpolitik blev jobben över 300 000 fler, varav 70 000 fler bara i Västsverige. Vi allianspartier har ett jobbmål för vår politik. Den historiskt svaga vänsterregeringen har ett arbetslöshetsmål. Skillnaden är tydlig. Mot vänsterpartiernas skattesmäll mot jobben står en politik som vårdar och utvecklar framgångsrika reformer och förstår att jobb skapas i nya och växande företag, inte minst på landsbygden och i Skaraborg.

Vårt mål om att fem miljoner människor ska ett jobb år 2020 förutsätter också att människor kan leva och bo i hela landet. Det är en ambition som hotas av den landsbygdsfientliga linje som sittande regeringen driver. Vi föreslår ytterligare satsningar på utbyggnad av bredband, miljöbilspremie, 10 000 fler laddstolpar för elbilar och inga skattehöjningar som drabbar företagande på landsbygden.

Kraftfulla reformer för fler jobb har gynnat Skaraborg. Vi oroas nu att de försvinner. ROT- och RUT-avdragen har lett till många nya företag och arbetstillfällen i Skaraborgs kommuner. I t ex Hjo är det än högre andel som nyttjar RUT-avdraget än i Stockholm och Göteborg. Detta har gett Hjo fler arbetstillfällen. Sedan 2009 har antalet Skaraborgare som använder avdraget mer än femdubblats. Detta vill vänsterregeringen halvera.

Unga Skaraborgares möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden är en av vår tids stora utmaningar. Därför måste villkoren för ungas jobb måste värnas och utvecklas. I dagarna samtalade vi bl a med Arbetsförmedlingen i Lidköping och Falköping för att ytterligare lära det mest aktuella kring fler jobb för unga. Allianspartierna fortsätter därför framgången med att göra det billigare att anställa unga genom att ytterligare sänka kostnader för unga, nu till under 23 år. Vänsterregeringen avvisar helt all nedsättningen av arbetsgivaravgiften, utan höjer nu skatter för unga. Rena ungdomsskatter, som fördyrar och försvårar för fler i arbete. Detta beklagar vi. Notan, skickas nu till unga Skaraborgare och kostnader blir högre för arbetsgivare i Falköping, Lidköping och Skövde m fl. Vi är djupt oroade över denna anti-jobb-politik från sittande regering.

Alliansen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, står för ett starkt företagsklimat med fler vägar till jobb. Vi vill skapa fler jobb, möjliggöra att fler livschanser förverkligas och öka kvalité i vård och skola. Vi vill bygga Skaraborg och Sverige starkare.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande

Pär Johnson (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.