13 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Regeringen måste lämna besked om vargjakten

Från att tidigare ha varit utrotningshotad, är den svenska vargstammen nu rekordstor. Den senaste inventeringen visar att det finns närmare 400 vargar i Sverige.

Under de senaste tio åren har antalet vargar vuxit med 15 procent per år. Dessutom har inavelsgraden minskat med 20 procent, samtidigt som den genetiska variationen ökat med 50 procent. Med andra ord har vargarna blivit både fler och friskare.

Sverige har uppnått EU:s åtta kriterier för att nå det viktiga målet om en så kallad gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att vargstammen bedöms vara livskraftig. Detta redogjordes för i den gedigna vetenskapligt vedertagna propositionen som antogs av Riksdagen i december i fjol. Den svenska rovdjurspolitiken är alltså på rätt väg. Nu handlar det om att förvalta vargstammen så att den fortsätter att vara livskraftig, utan att utbredningen inkräktar på människors möjligheter att leva och verka på landsbygden.

När småskaliga fårbönder, trots skyddsåtgärder som rovdjursstängel, ger upp och avvecklar sina verksamheter, innebär det inte bara en utarmning av landsbygden. Det innebär också att den höga efterfrågan på närproducerad mat inte kan mötas. Den levande landsbygd som kan förse både stad och land med bra, svensk mat hotas. Bibehållande av öppna landskap hotas likaså i och med att vår biologiska mångfald är beroende av betade marker. Idag orsakar den växande vargstammen stora bekymmer i både Skaraborg och Värmland, vilket också innebär begränsningar i livsföringen i de värst drabbade områdena. Nästan dagligen kommer rapporter om hur vargar attackerat, skadat och dödat får, renkalvar och jakthundar. Den stora vargstammen har dessutom medfört att antalet älgar minskat kraftigt.

Centerpartiet är det politiska parti som bäst förstår vad det innebär att bo och driva företag på landsbygden. Därför tar vi den oro som djurägare och näringsidkare på landsbygden känner inför vargstammens utbredning på stort allvar. Vi anser därför att antalet vargar måste minska i de län där koncentrationen är som allra störst, som till exempel i Värmland och Dalarna. Därför är det nu också hög tid att gå vidare och förvalta vargen genom jakt, precis som görs med annat vilt.

De besked som regeringen hittills gett i frågan är inte entydiga. Miljöminister Åsa Romson säger si och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger så. Och att Romson, som är en tydlig vargförespråkare, till och med öppet kritiserar Bucht, vars hittillsvarande hållning ligger närmare Centerpartiets, är mer än anmärkningsvärt. Som om det inte vore nog kritiserar Romson även sin egen myndighet Naturvårdsverket, som överlämnat beslutsrätten om licensjakt till länsstyrelserna. Helt enligt Riksdagens beslut i fjol om ökad regionalisering. Detta är inget annat än ett uttryck för landsbygdsförakt från Romsons sida att försöka vägra licensjakt på varg under den kommande vintern.

Det skulle vara ännu ett bevis för att Miljöpartiet inte förstår hur det är att leva, bo och verka utanför Stockholms tullar. Därför vill vi nu få ett klart och tydligt besked om hur regeringen tänker hantera rovdjursfrågan: Kommer den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken att genomföras?

Lena Ek (C), vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

Daniel Bäckström(C), riksdagsledamot för Värmland

Ulrika Carlsson, (C), riksdagsledamot för Skaraborg

Under de senaste tio åren har antalet vargar vuxit med 15 procent per år. Dessutom har inavelsgraden minskat med 20 procent, samtidigt som den genetiska variationen ökat med 50 procent. Med andra ord har vargarna blivit både fler och friskare.

Sverige har uppnått EU:s åtta kriterier för att nå det viktiga målet om en så kallad gynnsam bevarandestatus, vilket innebär att vargstammen bedöms vara livskraftig. Detta redogjordes för i den gedigna vetenskapligt vedertagna propositionen som antogs av Riksdagen i december i fjol. Den svenska rovdjurspolitiken är alltså på rätt väg. Nu handlar det om att förvalta vargstammen så att den fortsätter att vara livskraftig, utan att utbredningen inkräktar på människors möjligheter att leva och verka på landsbygden.

När småskaliga fårbönder, trots skyddsåtgärder som rovdjursstängel, ger upp och avvecklar sina verksamheter, innebär det inte bara en utarmning av landsbygden. Det innebär också att den höga efterfrågan på närproducerad mat inte kan mötas. Den levande landsbygd som kan förse både stad och land med bra, svensk mat hotas. Bibehållande av öppna landskap hotas likaså i och med att vår biologiska mångfald är beroende av betade marker. Idag orsakar den växande vargstammen stora bekymmer i både Skaraborg och Värmland, vilket också innebär begränsningar i livsföringen i de värst drabbade områdena. Nästan dagligen kommer rapporter om hur vargar attackerat, skadat och dödat får, renkalvar och jakthundar. Den stora vargstammen har dessutom medfört att antalet älgar minskat kraftigt.

Centerpartiet är det politiska parti som bäst förstår vad det innebär att bo och driva företag på landsbygden. Därför tar vi den oro som djurägare och näringsidkare på landsbygden känner inför vargstammens utbredning på stort allvar. Vi anser därför att antalet vargar måste minska i de län där koncentrationen är som allra störst, som till exempel i Värmland och Dalarna. Därför är det nu också hög tid att gå vidare och förvalta vargen genom jakt, precis som görs med annat vilt.

De besked som regeringen hittills gett i frågan är inte entydiga. Miljöminister Åsa Romson säger si och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger så. Och att Romson, som är en tydlig vargförespråkare, till och med öppet kritiserar Bucht, vars hittillsvarande hållning ligger närmare Centerpartiets, är mer än anmärkningsvärt. Som om det inte vore nog kritiserar Romson även sin egen myndighet Naturvårdsverket, som överlämnat beslutsrätten om licensjakt till länsstyrelserna. Helt enligt Riksdagens beslut i fjol om ökad regionalisering. Detta är inget annat än ett uttryck för landsbygdsförakt från Romsons sida att försöka vägra licensjakt på varg under den kommande vintern.

Det skulle vara ännu ett bevis för att Miljöpartiet inte förstår hur det är att leva, bo och verka utanför Stockholms tullar. Därför vill vi nu få ett klart och tydligt besked om hur regeringen tänker hantera rovdjursfrågan: Kommer den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken att genomföras?

Lena Ek (C), vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet

Daniel Bäckström(C), riksdagsledamot för Värmland

Ulrika Carlsson, (C), riksdagsledamot för Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.