13 nov 2014 06:00

23 jan 2015 14:21

En bra lösning för turistbyrån

Svar till ”Hur många besöker turistbyrån?” i MT den 11 november.

Turistbyrån besöks numera mindre och mindre överallt i världen, eftersom man tar fram alla uppgifter på nätet. En bra och ständigt uppdaterad hemsida har Mariestads Kommun, vilket gläder mej. Dessutom har de flesta besöksmål, boendeföretag och matställen också hemsidor. Turistbyrån ligger därför alldeles förträffligt i centrum av stan och personalen kan göra många olika saker samtidigt som de finns till hands för turister. Sommartid är det också förlängt öppethållande.

Restaurangen i st.f. turistbyrån på Hamnplan blev också lyckosam och en fortsättning på utvecklingen av hamnplan till en mötesplats för såväl Mariestadsbor som besökare. Tack vare silons nedmontering så har det också blivit möjligt att öka antalet bodar och därmed också ännu mera liv och rörelse, liksom en stor lekplats för barnen.

Vi skall vara glada att Sill&Dynamit finns, annars hade lokalerna varit tomma på kvällarna då turistbyrån är stängd. Båtturisternas ärende är att köpa mat och dryck och dit hittar de lätt. Hamnkiosken utökade till en hamnkrog vilket också var mycket värdefullt.

I stationshuset var det tänkt att turistbyrån skulle placeras, men huset bytte ägare, och då försvann den chansen. Att ägna tid åt att dividera om turistbyrån i dag anser jag därför, med ovanstående förklaring, som fel. Avslutningen på Din insändare är också felaktig och en ”onödig släng av sleven” till oss, som med stor framgång, var i majoritet då.

Turistbyrån besöks numera mindre och mindre överallt i världen, eftersom man tar fram alla uppgifter på nätet. En bra och ständigt uppdaterad hemsida har Mariestads Kommun, vilket gläder mej. Dessutom har de flesta besöksmål, boendeföretag och matställen också hemsidor. Turistbyrån ligger därför alldeles förträffligt i centrum av stan och personalen kan göra många olika saker samtidigt som de finns till hands för turister. Sommartid är det också förlängt öppethållande.

Restaurangen i st.f. turistbyrån på Hamnplan blev också lyckosam och en fortsättning på utvecklingen av hamnplan till en mötesplats för såväl Mariestadsbor som besökare. Tack vare silons nedmontering så har det också blivit möjligt att öka antalet bodar och därmed också ännu mera liv och rörelse, liksom en stor lekplats för barnen.

Vi skall vara glada att Sill&Dynamit finns, annars hade lokalerna varit tomma på kvällarna då turistbyrån är stängd. Båtturisternas ärende är att köpa mat och dryck och dit hittar de lätt. Hamnkiosken utökade till en hamnkrog vilket också var mycket värdefullt.

I stationshuset var det tänkt att turistbyrån skulle placeras, men huset bytte ägare, och då försvann den chansen. Att ägna tid åt att dividera om turistbyrån i dag anser jag därför, med ovanstående förklaring, som fel. Avslutningen på Din insändare är också felaktig och en ”onödig släng av sleven” till oss, som med stor framgång, var i majoritet då.

  • Björn Berggren f.d politiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.