12 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Låt även hemvårdens personal få fikapaus

INSÄNDARE: Arbetsmiljö”Visa vardagshjältar respekt”

Hemvårdspersonalen mår inte bra! Många lider av stressrelaterade sjukdomar, värk och förslitningsskador och visar helt enkelt alla tecken på att de jobbar för hårt. Det saknas vikarier och är svårt att hitta ny kompetent personal.

Den senaste besparingen innebär att man skär ner på fikarasterna, det innebär att rasterna inte längre är planerade utan får tas i mån av tid. En fikarast är en paus på betald arbetstid. Arbetstidslagen § 17 säger: ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.”

Om man tittar på övriga personalkategorier i kommunen så finns det nog ingen som nekas en fikapaus med möjlighet att få lite energi, möjlighet till toabesök och få prata med kollegorna. Jag vet att det finns fina rejäla fikautrymmen i kommunhuset. Personalen fikar tillsammans och tycker att detta är en viktig stund. Finns det för övrigt någon annan yrkesgrupp i kommunen som inte får/kan ta fikapaus?

Eller vad sägs om övriga yrkeskategorier som jobbar med hemvård, det vill säga arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor med flera. De fikar tillsammans, både för- och eftermiddag.

Det mest naturliga vore att personalen i hemvården hade inplanerat så det är minst 15 minuter avsatt till gemensam paus i lokalen för- och eftermiddag. För att detta skall bli en verklighet måste arbetsgivaren även planera att det finns restid till och från brukaren utöver dessa 15 minuter.

Kommunen har på sin hemsida lagt ut ett dokument: ”Arbetsgivar-, personal- och lönepolicy för Mariestads kommun.

Citat ur avsnittet om Jämställdhet. ”För oss är jämställdhet en fråga om kvalitet i relationerna mellan kvinnor och män, chef och medarbetare, personal och allmänhet och mellan människor från olika kulturer”.

Om det nu skall vara jämställt är det då riktigt att medarbetare förnekas en (lagstadgad) paus men får se på när chef och andra medarbetare fikar? Kanske dags att sluta straffa Hemvårdspersonalen och börja belöna, uppmärksamma och ordna dräglig arbetsmiljö.

Den senaste besparingen innebär att man skär ner på fikarasterna, det innebär att rasterna inte längre är planerade utan får tas i mån av tid. En fikarast är en paus på betald arbetstid. Arbetstidslagen § 17 säger: ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.”

Om man tittar på övriga personalkategorier i kommunen så finns det nog ingen som nekas en fikapaus med möjlighet att få lite energi, möjlighet till toabesök och få prata med kollegorna. Jag vet att det finns fina rejäla fikautrymmen i kommunhuset. Personalen fikar tillsammans och tycker att detta är en viktig stund. Finns det för övrigt någon annan yrkesgrupp i kommunen som inte får/kan ta fikapaus?

Eller vad sägs om övriga yrkeskategorier som jobbar med hemvård, det vill säga arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor med flera. De fikar tillsammans, både för- och eftermiddag.

Det mest naturliga vore att personalen i hemvården hade inplanerat så det är minst 15 minuter avsatt till gemensam paus i lokalen för- och eftermiddag. För att detta skall bli en verklighet måste arbetsgivaren även planera att det finns restid till och från brukaren utöver dessa 15 minuter.

Kommunen har på sin hemsida lagt ut ett dokument: ”Arbetsgivar-, personal- och lönepolicy för Mariestads kommun.

Citat ur avsnittet om Jämställdhet. ”För oss är jämställdhet en fråga om kvalitet i relationerna mellan kvinnor och män, chef och medarbetare, personal och allmänhet och mellan människor från olika kulturer”.

Om det nu skall vara jämställt är det då riktigt att medarbetare förnekas en (lagstadgad) paus men får se på när chef och andra medarbetare fikar? Kanske dags att sluta straffa Hemvårdspersonalen och börja belöna, uppmärksamma och ordna dräglig arbetsmiljö.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.