08 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Säkerheten måste gå först

INSÄNDARE

Med anledning av förslaget om att göra våra sjukhusjournaler tillgängliga på nätet betackar jag mig på det allvarligaste. Så länge det nät som åberopas är, ur säkerhetssynpunkt, så glest som det nät vi fiskar med.

Jag kan förstå att det är bra om läkare och vårdpersonal kan ha tillgång till våra journaler var än vi befinner oss. Men för säkerhets skull bör landstingen ha våra journaler i ett internt nät skyddat från ”hackare”.

Vill vi ha tillgång till våra journaler kan vi gå till vårdcentralen och be dom skriva ut den på papper.

Gnällgubben

Med anledning av förslaget om att göra våra sjukhusjournaler tillgängliga på nätet betackar jag mig på det allvarligaste. Så länge det nät som åberopas är, ur säkerhetssynpunkt, så glest som det nät vi fiskar med.

Jag kan förstå att det är bra om läkare och vårdpersonal kan ha tillgång till våra journaler var än vi befinner oss. Men för säkerhets skull bör landstingen ha våra journaler i ett internt nät skyddat från ”hackare”.

Vill vi ha tillgång till våra journaler kan vi gå till vårdcentralen och be dom skriva ut den på papper.

Gnällgubben

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.