08 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

(S)veket mot landsbygden

Landsbygd. Inför valet lovade Socialdemokraterna i Skaraborg satsningar på landsbygden. Knappt två månader senare inser nu skaraborgarna sveket.

Våra företag och landsbygden i Sverige kommer att behöva betala över 4 miljarder kronor mer i skatt årligen för sina lastbilstransporter, vilket kommer att slå hårt mot jobb, företagande och livet på landsbygden samt hotar hela landets konkurrenskraft. Sverige har redan idag världens högsta drivmedelsskatter och vi är beroende av långa transporter som ofta måste gå på vägarna. Att fördyra dessa ytterligare äventyrar våra jobb.

Nästa svek är mot lantbruket där miljövänstern nu, som enda land inom EU, föreslår ökade kostnader genom införandet av en handelsgödselskatt på mellan 300-400 miljoner kronor per år trots att vårt svenska lantbruk redan idag har det tufft med hårdare regler och kostnader än övriga Europa. Resultatet kommer att medföra fortsatt nedläggelse, ökad matimport samt att livsmedelsjobb flyttas utomlands. Dessutom vill miljövänstern tillsammans med (S) öka antalet naturreservat vilket hotar tusentals skogsrelaterade jobb, minskar exportintäkterna och ytterligare inskränker äganderätten för landets skogsägare. Vidare ska en livsmedelsstrategi tas fram, vilket alla partier är överens om, men plötsligt vill (S) inte påbörja arbetet förrän nästa år; varför inte starta direkt?

Gällande jobben vill den nya socialdemokratiskt styrda regeringen fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar, vilket medför att alla arbetsgivare i Skaraborg med ungdomar anställda som är under 26 år ska betala 522 miljoner kronor mer i avgifter varje år. Det blir över 2 miljarder kronor i ökade kostnader för arbetsgivarna i Skaraborg under hela mandatperioden.

Trots metallaren Stefan Löfvens bedyranden att kärnkraften måste finnas kvar, inte minst för att säkra energitillgången till skogs- och basindustrin, så tog det inte många möten med miljövänstern förrän besked kom om högre avgifter för kärnkraften samt att flera reaktorer ska stängas under mandatperioden. Detta kommer innebära högre elpriser för så väl företag som privatpersoner i Skaraborg. Därtill äventyras både konkurrenskraften för svenska företag samt jobben.

Förutom att Socialdemokraterna vill dra ner på pengar till Polisen, fast utan att kunna redovisa vilka påföljder det får för tryggheten i Skaraborg, kommer nya skatter, höjda kostnader att anställa ungdomar, högre transportkostnader, högre bränslekostnader, unika gödselskatter, fler naturreservat och högre elpriser riskera jobben och tillväxten i Skaraborg.

Sveket mot landsbygden är priset som skaraborgarna för betala för att Socialdemokraterna fullständigt sålt ut sig och underkastat sig miljövänsterns krav, enbart för att få regera. Sveriges företag, lantbrukare och åkerinäring behöver inga nya skatter och avgifter. Vad vi istället behöver är att stärka konkurrenskraften för svenska företag eftersom det är de som skapar jobb och tillväxt i Skaraborg och resten av landet.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Våra företag och landsbygden i Sverige kommer att behöva betala över 4 miljarder kronor mer i skatt årligen för sina lastbilstransporter, vilket kommer att slå hårt mot jobb, företagande och livet på landsbygden samt hotar hela landets konkurrenskraft. Sverige har redan idag världens högsta drivmedelsskatter och vi är beroende av långa transporter som ofta måste gå på vägarna. Att fördyra dessa ytterligare äventyrar våra jobb.

Nästa svek är mot lantbruket där miljövänstern nu, som enda land inom EU, föreslår ökade kostnader genom införandet av en handelsgödselskatt på mellan 300-400 miljoner kronor per år trots att vårt svenska lantbruk redan idag har det tufft med hårdare regler och kostnader än övriga Europa. Resultatet kommer att medföra fortsatt nedläggelse, ökad matimport samt att livsmedelsjobb flyttas utomlands. Dessutom vill miljövänstern tillsammans med (S) öka antalet naturreservat vilket hotar tusentals skogsrelaterade jobb, minskar exportintäkterna och ytterligare inskränker äganderätten för landets skogsägare. Vidare ska en livsmedelsstrategi tas fram, vilket alla partier är överens om, men plötsligt vill (S) inte påbörja arbetet förrän nästa år; varför inte starta direkt?

Gällande jobben vill den nya socialdemokratiskt styrda regeringen fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar, vilket medför att alla arbetsgivare i Skaraborg med ungdomar anställda som är under 26 år ska betala 522 miljoner kronor mer i avgifter varje år. Det blir över 2 miljarder kronor i ökade kostnader för arbetsgivarna i Skaraborg under hela mandatperioden.

Trots metallaren Stefan Löfvens bedyranden att kärnkraften måste finnas kvar, inte minst för att säkra energitillgången till skogs- och basindustrin, så tog det inte många möten med miljövänstern förrän besked kom om högre avgifter för kärnkraften samt att flera reaktorer ska stängas under mandatperioden. Detta kommer innebära högre elpriser för så väl företag som privatpersoner i Skaraborg. Därtill äventyras både konkurrenskraften för svenska företag samt jobben.

Förutom att Socialdemokraterna vill dra ner på pengar till Polisen, fast utan att kunna redovisa vilka påföljder det får för tryggheten i Skaraborg, kommer nya skatter, höjda kostnader att anställa ungdomar, högre transportkostnader, högre bränslekostnader, unika gödselskatter, fler naturreservat och högre elpriser riskera jobben och tillväxten i Skaraborg.

Sveket mot landsbygden är priset som skaraborgarna för betala för att Socialdemokraterna fullständigt sålt ut sig och underkastat sig miljövänsterns krav, enbart för att få regera. Sveriges företag, lantbrukare och åkerinäring behöver inga nya skatter och avgifter. Vad vi istället behöver är att stärka konkurrenskraften för svenska företag eftersom det är de som skapar jobb och tillväxt i Skaraborg och resten av landet.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.