07 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Vad satsas på Försvarsmakten?

INSÄNDARE: Säkerhet

Som medlem i Luftvärnsregementets kamratförening har jag gjort beräkningar om vad som satsas på Försvarsmakten.

Sverige satsar 1,13 procent av BNP (46 miljarder) på försvaret. När det gäller insatsförsvaret som består av 38 000 man har man 191 generaler och överstar, det gör 200 soldater på en chef.

Jämförelsevis med grannlandet Finland som har 375 000 man i reserven och 145 generaler och överstar vilket gör 2848 soldater per chef. Dessutom har man en lägre kostnad.

Nu har tydligen politikerna vaknat när ryssen börjar knacka på dörren. Sverige är inte hotat, har varit ett mantra. Kanske inte det, men vänd blicken österut så får man möjligen en annan uppfattning.

Leif Wångstedt, tekniker

Sverige satsar 1,13 procent av BNP (46 miljarder) på försvaret. När det gäller insatsförsvaret som består av 38 000 man har man 191 generaler och överstar, det gör 200 soldater på en chef.

Jämförelsevis med grannlandet Finland som har 375 000 man i reserven och 145 generaler och överstar vilket gör 2848 soldater per chef. Dessutom har man en lägre kostnad.

Nu har tydligen politikerna vaknat när ryssen börjar knacka på dörren. Sverige är inte hotat, har varit ett mantra. Kanske inte det, men vänd blicken österut så får man möjligen en annan uppfattning.

Leif Wångstedt, tekniker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.