06 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Brister i underlaget får kommuner att tveka

Insändare

Brottsofferjouren

Att brottsofferjourens egna brottsofferstödjare vägrade ge stöd och hjälp till betalandekommuner i slutet av 2013 och början av 2014, framgick inte av ordförandens redogörelse.

Brottsofferstödjarna vägrade alltså ge det stöd, som kommunerna betalar för.

Dåvarande styrelse löste dock detta problem genom att anlita andra brottofferjourers stödjare.

Av dåvarande sex brottsofferstödjare är två inte längre medlemmar, en är fortfarande medlem och 3 sitter i den nya styrelsen efter sin lyckosamma kupp.

Kommunernas krav för att betala är:

1) Brottsofferjouren i Östra Skaraborg kan återkomma med en ny ansökan, när en godkänd verksamhetsberättelse för 2013 kan presenteras.

2) Föreningen får återkomma med en ny ansökan när justerat protokoll från nytt årsmöte har inkommit.

3) Inbjuder Brottsofferjouren att lämna in en ny ansökan med ett korrekt, fullständigt underlag. Revisionsberättelse för 2013 och Verksamhetsplan för 2014 har inte lämnats in.

”Förslag: Ge bidrag med 1 kr/inv , när ovanstående krav uppfylls”

Att brottsofferjourens egna brottsofferstödjare vägrade ge stöd och hjälp till betalandekommuner i slutet av 2013 och början av 2014, framgick inte av ordförandens redogörelse.

Brottsofferstödjarna vägrade alltså ge det stöd, som kommunerna betalar för.

Dåvarande styrelse löste dock detta problem genom att anlita andra brottofferjourers stödjare.

Av dåvarande sex brottsofferstödjare är två inte längre medlemmar, en är fortfarande medlem och 3 sitter i den nya styrelsen efter sin lyckosamma kupp.

Kommunernas krav för att betala är:

1) Brottsofferjouren i Östra Skaraborg kan återkomma med en ny ansökan, när en godkänd verksamhetsberättelse för 2013 kan presenteras.

2) Föreningen får återkomma med en ny ansökan när justerat protokoll från nytt årsmöte har inkommit.

3) Inbjuder Brottsofferjouren att lämna in en ny ansökan med ett korrekt, fullständigt underlag. Revisionsberättelse för 2013 och Verksamhetsplan för 2014 har inte lämnats in.

”Förslag: Ge bidrag med 1 kr/inv , när ovanstående krav uppfylls”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.