28 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:44

Internet värsta tidstjuven

En ny stor amerikansk undersökning visar att hela 89 procent slösar bort sin arbetstid. Det kan vara allt från 30 minuter till 4 timmar eller mer under en vanlig arbetsdag. Nio av tio säger att de spiller tid på onödigheter. I värsta fall kan halva arbetsdagen förspillas och den allra största jobbtjuven är icke jobb-relaterat surfande. Män slösar bort mest tid enligt undersökningen.

Håller tjänstesamhället på att surfa bort den välfärd och de pensioner som industrisamhället byggt upp under efterkrigstiden? Tillverkningsindustrin har alltid varit utrustad med så kallade tidsstudiemän som vakar över den arbetande personalen. Frågan är hur man ska övervaka en tjänsteman sittande framför en dator. Det kanske inte är så underligt att allt fler i samhället klagar över ökade kostnader och sämre service både här och där. Den nu tillsatta regeringen föreslår dessutom att skatter på arbete ska höjas och de som saknar arbete ska få högre ersättning. Värt att notera är att ingen människa föds arbetslös. Alla har möjlighet att försörja sig undantaget vissa handikappade och svårt sjuka. Risken med den politik som den nya regeringen vill återinföra är att allt fler snabbt kan räkna ut att skillnaden mellan arbete och a-kassa åter minskat. Detta kan i förlängningen leda till färre som vill investera i studier och försöka kvalificera sig för ett framtida arbete.

Varför inte istället sänka lönen för alla som tjänar över femtiotusen kronor i månaden och behålla låga skatter och sociala avgifter åt alla. För enligt den amerikanska undersökningen verkar ju ändå många ägna delar av sin dag åt allt annat än produktivt arbete. Då skulle fler kunna komma i arbete och småföretagen våga börja anställa till en mer rimlig kostnad. Det är nog dags att börja tänka om och satsa på de små företagen. De stora har för länge sen flyttat sina verksamheter till lågprisländer och lär knappast återkomma till världens högsta skattetryck!

Håller tjänstesamhället på att surfa bort den välfärd och de pensioner som industrisamhället byggt upp under efterkrigstiden? Tillverkningsindustrin har alltid varit utrustad med så kallade tidsstudiemän som vakar över den arbetande personalen. Frågan är hur man ska övervaka en tjänsteman sittande framför en dator. Det kanske inte är så underligt att allt fler i samhället klagar över ökade kostnader och sämre service både här och där. Den nu tillsatta regeringen föreslår dessutom att skatter på arbete ska höjas och de som saknar arbete ska få högre ersättning. Värt att notera är att ingen människa föds arbetslös. Alla har möjlighet att försörja sig undantaget vissa handikappade och svårt sjuka. Risken med den politik som den nya regeringen vill återinföra är att allt fler snabbt kan räkna ut att skillnaden mellan arbete och a-kassa åter minskat. Detta kan i förlängningen leda till färre som vill investera i studier och försöka kvalificera sig för ett framtida arbete.

Varför inte istället sänka lönen för alla som tjänar över femtiotusen kronor i månaden och behålla låga skatter och sociala avgifter åt alla. För enligt den amerikanska undersökningen verkar ju ändå många ägna delar av sin dag åt allt annat än produktivt arbete. Då skulle fler kunna komma i arbete och småföretagen våga börja anställa till en mer rimlig kostnad. Det är nog dags att börja tänka om och satsa på de små företagen. De stora har för länge sen flyttat sina verksamheter till lågprisländer och lär knappast återkomma till världens högsta skattetryck!

  • PELLE LEIJON/Småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.