28 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Visa respekt för både arbetstagare och brukare

: Insändare

Äldreomsorg

Bästa Lotta Hjoberg och Britt Johansson. Jag blev bestört när jag hörde ert svaromål på den intervju som gjordes med två medarbetare inom äldreomsorgen. Med tanke på det framtida rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorgen så vore det klädsamt om de högsta cheferna visade respekt för sin personal och inte framförde generella anklagelser om, som jag uppfattade det, slöhet och arbetsflykt.

Intressant att man kan jobba för snabbt, har aldrig hört någon arbetsgivare klaga på detta förut. En möjlig förklaring för den omvända maskningen kan ju möjligtvis vara att man inte har förmåga att sitta och vara social med sin brukare. Brukaren kanske inte vill ha social tid med just den här vårdpersonalen. Ska man då tvinga sig kvar hos brukaren?

Reagerade också på Britts kommentar om att brukarna enligt undersökning är nöjda. Hur ser den undersökningen ut? Brukarna är ju i mycket i en stark beroendeställning gentemot kommunen. Finns det inte en risk att det finns allvarliga felkällor i undersökningen? Har denna kritiskt granskats? Kan det inte vara så att det finns ett missnöje hos brukarna med vad som beskrivs som ett evigt stressande och springande.

Förstår att kommunen måste hushålla med sina medel, men det borde kunna ske med visad respekt för både arbetstagare såväl som för brukare!

Vore intressant att höra socialnämndens ordförande kommentera detta.

Bekymrad kommuninnevånare

Bästa Lotta Hjoberg och Britt Johansson. Jag blev bestört när jag hörde ert svaromål på den intervju som gjordes med två medarbetare inom äldreomsorgen. Med tanke på det framtida rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorgen så vore det klädsamt om de högsta cheferna visade respekt för sin personal och inte framförde generella anklagelser om, som jag uppfattade det, slöhet och arbetsflykt.

Intressant att man kan jobba för snabbt, har aldrig hört någon arbetsgivare klaga på detta förut. En möjlig förklaring för den omvända maskningen kan ju möjligtvis vara att man inte har förmåga att sitta och vara social med sin brukare. Brukaren kanske inte vill ha social tid med just den här vårdpersonalen. Ska man då tvinga sig kvar hos brukaren?

Reagerade också på Britts kommentar om att brukarna enligt undersökning är nöjda. Hur ser den undersökningen ut? Brukarna är ju i mycket i en stark beroendeställning gentemot kommunen. Finns det inte en risk att det finns allvarliga felkällor i undersökningen? Har denna kritiskt granskats? Kan det inte vara så att det finns ett missnöje hos brukarna med vad som beskrivs som ett evigt stressande och springande.

Förstår att kommunen måste hushålla med sina medel, men det borde kunna ske med visad respekt för både arbetstagare såväl som för brukare!

Vore intressant att höra socialnämndens ordförande kommentera detta.

Bekymrad kommuninnevånare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.