23 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

(S)lag på slag mot landet utanför tullarna

Debatt:

Skapar klyftor. Statsminister Stefan Löfven (S) och miljöminister Åsa Romson (MP) presenterade i veckan på DN Debatt förslaget om att införa en avståndsbaserad ”vägslitageavgift”, av vanligt folk kallad kilometerskatt eller lastbilsskatt. Låt oss kalla den för vad den är; en skatt på avstånd!

I Centerpartiets Sverige fasar vi ut och beskattar de skadliga utsläppen, det är ju utsläppen och inte avstånden som är problemet. Med det förslag som Löfven&Romson nu presenterat riskerar vi att åkeriföretag - oavsett om man kör med den senaste och mest miljövänliga tekniken eller gammalt och skitigt - kommer att betala samma kilometerskatt.

Den som anstränger sig och kör miljösmart har alltså inget för det. Hela iden med vägslitageavgiften riskerar därför bli ett negativt incitament och verka mot en smart klimatomställning av svensk åkerinäring. Utöver det att vägslitageavgiften saknar incitament att styra mot rätt teknik riskerar den bli rent kontraproduktiv gentemot dem som idag framställer biobränsle. Till exempel riskerar företaget Södra skogsägarna, som i stor utsträckning använder egentillverkad biodiesel till sina skogsbilar, hamna i ett läge där råvaran till biodieseln blir olönsam att köra fram ur skogen.

Hela iden med vägslitageavgift riskerar då bli miljömässigt kontraproduktiv. Förlorarna på förslaget med vägslitageavgift blir miljön samt företag och jobb utanför Stockholmsområdet.

Regeringen Löfven&Romson&Fridolin har på kort tid och med kirurgisk precision lagt flera förslag som drar isär och skapar klyftor i Sverige, vägslitageavgiften är det senaste i raden.

Carina Ohlsson, Patrik Björk, Monica Green och Erik Ezelius! Ni representerar Socialdemokraterna från Skaraborg i Sveriges Riksdag. Ta ert ansvar och upplys Stefan Löfven och Åsa Romson om hur tokigt förslaget med vägslitageavgift är.

Vädja om att de tänker om och tänker rätt.

Ulrika Carlsson (C) Riksdagsledamot Skaraborg

I Centerpartiets Sverige fasar vi ut och beskattar de skadliga utsläppen, det är ju utsläppen och inte avstånden som är problemet. Med det förslag som Löfven&Romson nu presenterat riskerar vi att åkeriföretag - oavsett om man kör med den senaste och mest miljövänliga tekniken eller gammalt och skitigt - kommer att betala samma kilometerskatt.

Den som anstränger sig och kör miljösmart har alltså inget för det. Hela iden med vägslitageavgiften riskerar därför bli ett negativt incitament och verka mot en smart klimatomställning av svensk åkerinäring. Utöver det att vägslitageavgiften saknar incitament att styra mot rätt teknik riskerar den bli rent kontraproduktiv gentemot dem som idag framställer biobränsle. Till exempel riskerar företaget Södra skogsägarna, som i stor utsträckning använder egentillverkad biodiesel till sina skogsbilar, hamna i ett läge där råvaran till biodieseln blir olönsam att köra fram ur skogen.

Hela iden med vägslitageavgift riskerar då bli miljömässigt kontraproduktiv. Förlorarna på förslaget med vägslitageavgift blir miljön samt företag och jobb utanför Stockholmsområdet.

Regeringen Löfven&Romson&Fridolin har på kort tid och med kirurgisk precision lagt flera förslag som drar isär och skapar klyftor i Sverige, vägslitageavgiften är det senaste i raden.

Carina Ohlsson, Patrik Björk, Monica Green och Erik Ezelius! Ni representerar Socialdemokraterna från Skaraborg i Sveriges Riksdag. Ta ert ansvar och upplys Stefan Löfven och Åsa Romson om hur tokigt förslaget med vägslitageavgift är.

Vädja om att de tänker om och tänker rätt.

Ulrika Carlsson (C) Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.