17 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Dråpslag mot svenskt jordbruk med återinförd gödselskatt

Debatt:

Jordbruk. Så kom alltså det väntade förslaget Sveriges bönder bävade inför. Åsa Romson, miljöminister, meddelande att Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu har för avsikt att ytterligare straffbeskatta svenskt jordbruk i den kommande budgeten. Enligt hennes förslag ska Regeringen utreda hur en gödselskatt kan utformas och planeras att införas ifrån 2016.

Den dåvarande skatten på handelsgödsel kom en gång till för att finansiera den svenska spannmålsexporten. Senare användes den som ett skäl för att minska läckaget av gödning till vattendrag och att minska tillförsel av tungmetaller till jorden. Den nya Regeringen förefaller omedveten om att Sverige redan importerar drygt hälften av sin konsumtion av livsmedel och att många lantbrukare redan har kniven mot strupen, rent ekonomiskt. Alla extra pålagor i detta extrema läge innebär risk för ytterligare konkurser och i praktiken ett ökat behov av livsmedelsimport, huvudsakligen från länder där jordbruket inte lever upp till våra svenska miljö- och djurskyddskrav.

Regeringens politik kan därför bara leda till minskad inhemsk produktion, alltså nedläggningar av lantbruk. Detta slår dessutom mot svensk livsmedelsindustri och allt detta leder i förlängningen till en högre arbetslöshet. Det problem Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger sig vilja lösa är övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Enligt deras retorik orsakas detta av handelsgödseln, vilket är ett antagande utan en starkare vetenskaplig grund. För det första så visar näringsläckaget en minskande trend ändå, dels beroende på den minskade spannmålsodlingen, men främst för att Sveriges bönder blivit allt mer effektivare i sin odling.

Vi i Sverige har också tydliga miljöregler när det gäller spridning av både konstgödsel och naturgödsel ifrån våra lantbruksdjur. Det går dock inte att bortse ifrån att vissa områden i Sverige med en hög djurtäthet, kan det finnas en högre risk för näringsläckage. Detta är något svenska lantbrukare ihop med myndigheter och rådgivningsorganisationer, arbetar med och gör framsteg. Tyvärr är detta det logiska resultatet av att låta ett litet invandrings- och miljöextremistiskt parti, som Miljöpartiet, diktera politiken för landsbygden. Kanske tror miljöpartisterna att de likt Robin Hood står upp för och försvarar de stackars bönderna. Icke. Åsa Romson liknar mer Sheriffen av Nottingham, men i gröna kläder.

Sverigedemokraterna kommer däremot konsekvent att försvara landsbygden och svenska bönders intressen. Vi motsätter oss skarpt ett återinförande av gödselskatten och vi uppmanar Alliansens partier att stå fast vid sin politik och stoppa dessa nya straffskatter tillsammans med oss. Vi Sverigedemokraterna kommer att föra en politik som inte bara bevarar utan också utvecklar och stärker landsbygden.

Anders Forsberg (SD)

Jordbrukspolitisk talesperson

Den dåvarande skatten på handelsgödsel kom en gång till för att finansiera den svenska spannmålsexporten. Senare användes den som ett skäl för att minska läckaget av gödning till vattendrag och att minska tillförsel av tungmetaller till jorden. Den nya Regeringen förefaller omedveten om att Sverige redan importerar drygt hälften av sin konsumtion av livsmedel och att många lantbrukare redan har kniven mot strupen, rent ekonomiskt. Alla extra pålagor i detta extrema läge innebär risk för ytterligare konkurser och i praktiken ett ökat behov av livsmedelsimport, huvudsakligen från länder där jordbruket inte lever upp till våra svenska miljö- och djurskyddskrav.

Regeringens politik kan därför bara leda till minskad inhemsk produktion, alltså nedläggningar av lantbruk. Detta slår dessutom mot svensk livsmedelsindustri och allt detta leder i förlängningen till en högre arbetslöshet. Det problem Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger sig vilja lösa är övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Enligt deras retorik orsakas detta av handelsgödseln, vilket är ett antagande utan en starkare vetenskaplig grund. För det första så visar näringsläckaget en minskande trend ändå, dels beroende på den minskade spannmålsodlingen, men främst för att Sveriges bönder blivit allt mer effektivare i sin odling.

Vi i Sverige har också tydliga miljöregler när det gäller spridning av både konstgödsel och naturgödsel ifrån våra lantbruksdjur. Det går dock inte att bortse ifrån att vissa områden i Sverige med en hög djurtäthet, kan det finnas en högre risk för näringsläckage. Detta är något svenska lantbrukare ihop med myndigheter och rådgivningsorganisationer, arbetar med och gör framsteg. Tyvärr är detta det logiska resultatet av att låta ett litet invandrings- och miljöextremistiskt parti, som Miljöpartiet, diktera politiken för landsbygden. Kanske tror miljöpartisterna att de likt Robin Hood står upp för och försvarar de stackars bönderna. Icke. Åsa Romson liknar mer Sheriffen av Nottingham, men i gröna kläder.

Sverigedemokraterna kommer däremot konsekvent att försvara landsbygden och svenska bönders intressen. Vi motsätter oss skarpt ett återinförande av gödselskatten och vi uppmanar Alliansens partier att stå fast vid sin politik och stoppa dessa nya straffskatter tillsammans med oss. Vi Sverigedemokraterna kommer att föra en politik som inte bara bevarar utan också utvecklar och stärker landsbygden.

Anders Forsberg (SD)

Jordbrukspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.