16 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Kan Löfven låta bli?

Insändare: Arbetsmarknad

Konjunkturinstitutets prognoschef, Jesper Hansson, ställer sig skeptisk till regeringens jobbmål. Enligt prognoschefen är målet om Europas lägsta arbetslöshet om knappt sex år ”orealistiskt”. Om målet ska nås krävs att jämviktsarbetslösheten kryper ganska långt under 6,5 procent, att jämföra med dagens drygt 7,8 procent arbetslösa. Men eftersom målet uppnås vid en jämförelse med andra länder kan det relativt enkelt nås genom skruvande och trixande med statistiken. Hansson tipsar bland annat om att man kan sluta räkna studerande som arbetslösa, då kanske målet skulle kunna uppnås redan idag. Förhoppningsvis faller inte Löfven för den frestelsen utan tar sig an de verkliga utmaningarna. Här ser dock Hansson en rad förslag som påtagligt försvårar jobbtillväxten. Höjd a-kassa, slopad bortre gräns i sjukförsäkringen och höjda arbetsgivaravgifter för unga motverkar alla tillväxten av nya jobb. Tvärtemot den föreslagna politiken krävs istället ökad löneflexibilitet och förenklingar för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Då regeringens föreslagna jobbpolitik förväntas öka arbetslösheten kanske enda återstående alternativ är statistiktrixandet. Kan Löfven låta bli?

Sivert Aronsson, (Fp) Göteborg

Konjunkturinstitutets prognoschef, Jesper Hansson, ställer sig skeptisk till regeringens jobbmål. Enligt prognoschefen är målet om Europas lägsta arbetslöshet om knappt sex år ”orealistiskt”. Om målet ska nås krävs att jämviktsarbetslösheten kryper ganska långt under 6,5 procent, att jämföra med dagens drygt 7,8 procent arbetslösa. Men eftersom målet uppnås vid en jämförelse med andra länder kan det relativt enkelt nås genom skruvande och trixande med statistiken. Hansson tipsar bland annat om att man kan sluta räkna studerande som arbetslösa, då kanske målet skulle kunna uppnås redan idag. Förhoppningsvis faller inte Löfven för den frestelsen utan tar sig an de verkliga utmaningarna. Här ser dock Hansson en rad förslag som påtagligt försvårar jobbtillväxten. Höjd a-kassa, slopad bortre gräns i sjukförsäkringen och höjda arbetsgivaravgifter för unga motverkar alla tillväxten av nya jobb. Tvärtemot den föreslagna politiken krävs istället ökad löneflexibilitet och förenklingar för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Då regeringens föreslagna jobbpolitik förväntas öka arbetslösheten kanske enda återstående alternativ är statistiktrixandet. Kan Löfven låta bli?

Sivert Aronsson, (Fp) Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.