15 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:03

Allt går igen

Insändare: Ekonomi

När Sverige fick sin första borgerliga regering på 44 år, 1976, sa den avgående statsministern Olof Palme att regeringen Fälldin gick till ett dukat bord. Gösta Bohman, ekonomiminister i den nya regeringen, protesterade med orden:

- Bordet är tomt, endast disken återstår. Företag i kris stod i kö för att få hjälp att överleva och statsrådet Åsling öppnade en akutmottagning.

Nu 38 år senare citerar finansminister Magdalena Andersson Gösta Bohman nästan ordagrant. Med tillägget att inte ens bordet står kvar. Skillnaden mot då är att varken Anders Borg, hennes företrädare, eller Fredrik Reinfeldt har talat om ett dukat bord utan en besvärlig ekonomisk situation, men låt oss se till fakta.

Statsskulden som del av BNP brukar vara bästa måttet på ett lands ekonomi. 2006, när Alliansregeringen trädde till var statsskulden 45,2 procent enligt Europstat och 2013 hade den sjunkit till 40,6 procent. Motsvarande siffror för Frankrike, som styrs av Löfvens partivänner, var 63,7 procent 2006 som hade stigit till 93,5 procent 2013, Storbritanniens statsskuld ökade från 42,7 procent 2006 till 90,6 procent 2013 och Tysklands motsvarande siffror från 68,0 procent till 78,4 procent av BNP. Att Sveriges ekonomi enligt all utländsk expertis har skötts på ett föredömligt sätt gör att framtiden här är ljusare än i många jämförbara länder men fördenskull inte utan problem.

Lars Hjertén (M)

När Sverige fick sin första borgerliga regering på 44 år, 1976, sa den avgående statsministern Olof Palme att regeringen Fälldin gick till ett dukat bord. Gösta Bohman, ekonomiminister i den nya regeringen, protesterade med orden:

- Bordet är tomt, endast disken återstår. Företag i kris stod i kö för att få hjälp att överleva och statsrådet Åsling öppnade en akutmottagning.

Nu 38 år senare citerar finansminister Magdalena Andersson Gösta Bohman nästan ordagrant. Med tillägget att inte ens bordet står kvar. Skillnaden mot då är att varken Anders Borg, hennes företrädare, eller Fredrik Reinfeldt har talat om ett dukat bord utan en besvärlig ekonomisk situation, men låt oss se till fakta.

Statsskulden som del av BNP brukar vara bästa måttet på ett lands ekonomi. 2006, när Alliansregeringen trädde till var statsskulden 45,2 procent enligt Europstat och 2013 hade den sjunkit till 40,6 procent. Motsvarande siffror för Frankrike, som styrs av Löfvens partivänner, var 63,7 procent 2006 som hade stigit till 93,5 procent 2013, Storbritanniens statsskuld ökade från 42,7 procent 2006 till 90,6 procent 2013 och Tysklands motsvarande siffror från 68,0 procent till 78,4 procent av BNP. Att Sveriges ekonomi enligt all utländsk expertis har skötts på ett föredömligt sätt gör att framtiden här är ljusare än i många jämförbara länder men fördenskull inte utan problem.

Lars Hjertén (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.