14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Negativa hälsoeffekter av trådlös teknik?

Insändare: Strålning

Jag blev lite konfunderad då jag läste insändaren där man rekommenderade kablar till tv, telefon och dator vid fiberanslutning på grund av att den trådlösa tekniken är hälsovådlig. Man undrar ju om våra myndigheter inte skyddar oss från skadliga effekter av det som vi utsätts för i vårt vardagsliv.

- Att statens strålskyddsmyndighet (SSM) har bland annat världens högsta gränsvärden för strålning för trådlös teknik. Och man kan ju undra varför, inte är det för att vi svenskar är mindre känsliga.

- Att dessa gränsvärden skyddar bara vid kort tids exponering och uppvärmning av vävnad (inte vid skador på cellnivå). Alltså inte om man t.ex. är storanvändare av mobiltelefon eller om man bor i närheten till en mobilmast där höga värden brukar kunna uppmätas.

- Att en expert och rådgivare till SSM under 10 år (A Ahlbom) visar sig ha koppling till mobiltelefonbranschen och ”satt därför på två stolar”. Han slutade förstås efter att skandalen upptäcktes.

Jag hittade också en färsk artikel om tidigare VD:n för Microsoft Kanada, Frank Clegg. Han fick ett stort genomslag i pressen då han granskat hundratals undersökningar som visat att trådlös teknik kan orsaka genetiska skador, cancer, infertilitet och skador på hjärnans utveckling långt under gällande gränsvärden. Till sitt stöd hade Clegg samlat 50 forskare och 20 läkare. De menar att dagens gränsvärden är för låga och inte anpassat efter ny och fastställd vetenskap.

Det finns också kopplingar mellan högfrekvent strålning och den ökade psykiska ohälsan samt Alzheimers, och efter allt jag läst tror jag att vi alla vinner på att använda sunt förnuft, och använda den nya tekniken så säkert som möjligt i begränsad omfattning. För allt som ej är naturligt för oss och som vi egentligen inte är anpassade för mår vi inte bra av. Det har vi ju tidigare sett exempel på.

A.B

Jag blev lite konfunderad då jag läste insändaren där man rekommenderade kablar till tv, telefon och dator vid fiberanslutning på grund av att den trådlösa tekniken är hälsovådlig. Man undrar ju om våra myndigheter inte skyddar oss från skadliga effekter av det som vi utsätts för i vårt vardagsliv.

- Att statens strålskyddsmyndighet (SSM) har bland annat världens högsta gränsvärden för strålning för trådlös teknik. Och man kan ju undra varför, inte är det för att vi svenskar är mindre känsliga.

- Att dessa gränsvärden skyddar bara vid kort tids exponering och uppvärmning av vävnad (inte vid skador på cellnivå). Alltså inte om man t.ex. är storanvändare av mobiltelefon eller om man bor i närheten till en mobilmast där höga värden brukar kunna uppmätas.

- Att en expert och rådgivare till SSM under 10 år (A Ahlbom) visar sig ha koppling till mobiltelefonbranschen och ”satt därför på två stolar”. Han slutade förstås efter att skandalen upptäcktes.

Jag hittade också en färsk artikel om tidigare VD:n för Microsoft Kanada, Frank Clegg. Han fick ett stort genomslag i pressen då han granskat hundratals undersökningar som visat att trådlös teknik kan orsaka genetiska skador, cancer, infertilitet och skador på hjärnans utveckling långt under gällande gränsvärden. Till sitt stöd hade Clegg samlat 50 forskare och 20 läkare. De menar att dagens gränsvärden är för låga och inte anpassat efter ny och fastställd vetenskap.

Det finns också kopplingar mellan högfrekvent strålning och den ökade psykiska ohälsan samt Alzheimers, och efter allt jag läst tror jag att vi alla vinner på att använda sunt förnuft, och använda den nya tekniken så säkert som möjligt i begränsad omfattning. För allt som ej är naturligt för oss och som vi egentligen inte är anpassade för mår vi inte bra av. Det har vi ju tidigare sett exempel på.

A.B

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.