14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

Ge inte antibiotika till djur som inte är sjuka

Insändare: Hälsa

I den utländska köttproduktionen behandlas hela grupper med djur med antibiotika, även fast de är friska. Ju mer antibiotika de använder desto fler resistenta bakterier bildas det. Bakterierna blir resistenta mot antibiotika.

Om vi då äter köttet är det stor risk att bli drabbade av MRSA (multiresistenta bakterier). MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som gör att antibiotika inte hjälper. Många sjukdomar till exempel lunginflammation, blodförgiftning och urinvägsinfektion kommer bli allvarliga sjukdomar om inte antibiotikan gör nytta.

I Danmark har nästan alla gårdar djur som är smittade av MRSA-bakterier. Det gör att skolbarn inte längre får besöka djurgårdar, på grund av stor smittrisk. I Sverige finns ännu inte MRSA. Här får vi endast behandla sjuka djur och vi har lägst antibiotikaanvändning på djur av alla EU-länder.

För att minska risken för att få in MRSA bakterier i Sverige behöver vi påverka restauranger, storhushåll och kommunernas kostchefer att köpa friskt svenskt kött.

Man sparar mycket pengar på att köpa utländskt kött, men är det verkligen värt det?

Jakob

I den utländska köttproduktionen behandlas hela grupper med djur med antibiotika, även fast de är friska. Ju mer antibiotika de använder desto fler resistenta bakterier bildas det. Bakterierna blir resistenta mot antibiotika.

Om vi då äter köttet är det stor risk att bli drabbade av MRSA (multiresistenta bakterier). MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som gör att antibiotika inte hjälper. Många sjukdomar till exempel lunginflammation, blodförgiftning och urinvägsinfektion kommer bli allvarliga sjukdomar om inte antibiotikan gör nytta.

I Danmark har nästan alla gårdar djur som är smittade av MRSA-bakterier. Det gör att skolbarn inte längre får besöka djurgårdar, på grund av stor smittrisk. I Sverige finns ännu inte MRSA. Här får vi endast behandla sjuka djur och vi har lägst antibiotikaanvändning på djur av alla EU-länder.

För att minska risken för att få in MRSA bakterier i Sverige behöver vi påverka restauranger, storhushåll och kommunernas kostchefer att köpa friskt svenskt kött.

Man sparar mycket pengar på att köpa utländskt kött, men är det verkligen värt det?

Jakob

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.