14 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Växtnäring och fordonsgas

Insändare: Matavfall

Svar på insändare ”Matjord och Biogas” i MT den 7 oktober.

De enskilda hushållen i Mariestads kommun kan redan idag kompostera sitt matavfall och ta till vara den växtnäring som bildas. En ansökan för kompostering av matavfall ska lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen för bedömning. Komposten ska vara en skadedjurssäker så kallad varmkompost och dessa finns i många utföranden. All information om kompostering och blankett för ansökan finns på kommunens hemsida under rubriken Miljö. Matavfallsutsortering kommer att införas för hushållen i kommunen och arbetet med att ta fram den metod som lämpar sig bäst är i full gång.

Information utlovas i god tid och i stor mängd när utsorteringen startar. De som då vill kan även i fortsättningen kompostera sitt eget matavfall. Mariestads kommun sorterar ut matavfall i ett antal egna kök och skolor. Matavfallet behandlas genom rötning och då utvinns biogas som blir till fordonsgas och biogödsel som läggs på åkermark. För att uppnå regeringens etappmål för ”ökad resurshushållning i livsmedelskedjan” ska även energi utvinnas ur matavfallet. Insamling och rötning av matavfall ger härmed en extra vinst i resurshushållningen jämfört med den egna komposten och hjälper oss att nå etappmålet.

För Mariestads kommun

Avfallschef Annika Kjellkvist

Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

Svar på insändare ”Matjord och Biogas” i MT den 7 oktober.

De enskilda hushållen i Mariestads kommun kan redan idag kompostera sitt matavfall och ta till vara den växtnäring som bildas. En ansökan för kompostering av matavfall ska lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen för bedömning. Komposten ska vara en skadedjurssäker så kallad varmkompost och dessa finns i många utföranden. All information om kompostering och blankett för ansökan finns på kommunens hemsida under rubriken Miljö. Matavfallsutsortering kommer att införas för hushållen i kommunen och arbetet med att ta fram den metod som lämpar sig bäst är i full gång.

Information utlovas i god tid och i stor mängd när utsorteringen startar. De som då vill kan även i fortsättningen kompostera sitt eget matavfall. Mariestads kommun sorterar ut matavfall i ett antal egna kök och skolor. Matavfallet behandlas genom rötning och då utvinns biogas som blir till fordonsgas och biogödsel som läggs på åkermark. För att uppnå regeringens etappmål för ”ökad resurshushållning i livsmedelskedjan” ska även energi utvinnas ur matavfallet. Insamling och rötning av matavfall ger härmed en extra vinst i resurshushållningen jämfört med den egna komposten och hjälper oss att nå etappmålet.

För Mariestads kommun

Avfallschef Annika Kjellkvist

Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.