09 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Kräver att MaP byter namn

Insändare: Politik

Lycka till Henrik Karlsson i din roll som ny politiker i Mariestads kommun, där du kommer att hälsas välkommen. Det är jag övertygad om och du har att brås på, så kör! Du gjorde det enda raka och lämnade partiet, blev vilde och ställde MaP offside ordentligt.

Som grundare till Mariestadspartiet kräver jag nu att ni byter namn, då ni inte står för den ideologi vi hade från början. Christer Dalvik och Evert Eklind, ni som bestämt allt under två mandatperioder i partiet. Ni har spelat bort era kort ett antal gånger och det som skett med Henrik Karlsson måste bli droppen. Förra gången kastade ni ut mig vilket gjorde att jag flyttade från stan.

Vad har ni åstadkommit? Tyvärr bär jag skulden till detta då jag hjälpte partiet i båda valen 2006 och 2010, tre respektive fyra mandat, som innebar att ni fick bra positioner.

Det finns översittarfasoner i partiet som har gjort att mycket gått fel.

Björn Berggren

Lycka till Henrik Karlsson i din roll som ny politiker i Mariestads kommun, där du kommer att hälsas välkommen. Det är jag övertygad om och du har att brås på, så kör! Du gjorde det enda raka och lämnade partiet, blev vilde och ställde MaP offside ordentligt.

Som grundare till Mariestadspartiet kräver jag nu att ni byter namn, då ni inte står för den ideologi vi hade från början. Christer Dalvik och Evert Eklind, ni som bestämt allt under två mandatperioder i partiet. Ni har spelat bort era kort ett antal gånger och det som skett med Henrik Karlsson måste bli droppen. Förra gången kastade ni ut mig vilket gjorde att jag flyttade från stan.

Vad har ni åstadkommit? Tyvärr bär jag skulden till detta då jag hjälpte partiet i båda valen 2006 och 2010, tre respektive fyra mandat, som innebar att ni fick bra positioner.

Det finns översittarfasoner i partiet som har gjort att mycket gått fel.

Björn Berggren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.