09 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:16

(V)i är fler som vill slopa sjuklöneansvaret

Insändare: Arbetsmarknad

I tisdagens tidning efterfrågade Leif Svensson – förbundsordförande för Småföretagarnas riksförbund – blocköverskridande samarbete för att avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag med upp till tio anställda. Allianspartierna har dock haft åtta år på sig att göra både detta och mer därtill – om de hade velat. Vi i Vänsterpartiet vill slopa sjuklöneansvaret helt för företag med upp till tio anställda, och ha en avtrappning för företag med 11-15 anställda. Det skulle drastiskt minska riskerna och kostnaderna för mindre företag och hjälpa fler ut i arbete. Vi tror att det vore pengar väl använda till skillnad från Alliansens dyra och totalt misslyckade jobbpolitik. Dessutom vill vi införa ett stöd till forskning och utveckling för företag med upp till 250 anställda.

Frågan är om Miljöpartiet på egen hand lyckas driva sjuklönefrågan gentemot Socialdemokraterna – tyvärr fick vi inte ingå i regeringen med dem vilket är synd. Med våra satsningar på en grön energiomställning och bostads- och infrastruktursatsningar (som till stora delar överlappar med Miljöpartiets), samt en satsning på framtidens gemensamma välfärd, har vi i Vänsterpartiet verkligen en politik för fler jobb och en bättre framtid.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad.

I tisdagens tidning efterfrågade Leif Svensson – förbundsordförande för Småföretagarnas riksförbund – blocköverskridande samarbete för att avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag med upp till tio anställda. Allianspartierna har dock haft åtta år på sig att göra både detta och mer därtill – om de hade velat. Vi i Vänsterpartiet vill slopa sjuklöneansvaret helt för företag med upp till tio anställda, och ha en avtrappning för företag med 11-15 anställda. Det skulle drastiskt minska riskerna och kostnaderna för mindre företag och hjälpa fler ut i arbete. Vi tror att det vore pengar väl använda till skillnad från Alliansens dyra och totalt misslyckade jobbpolitik. Dessutom vill vi införa ett stöd till forskning och utveckling för företag med upp till 250 anställda.

Frågan är om Miljöpartiet på egen hand lyckas driva sjuklönefrågan gentemot Socialdemokraterna – tyvärr fick vi inte ingå i regeringen med dem vilket är synd. Med våra satsningar på en grön energiomställning och bostads- och infrastruktursatsningar (som till stora delar överlappar med Miljöpartiets), samt en satsning på framtidens gemensamma välfärd, har vi i Vänsterpartiet verkligen en politik för fler jobb och en bättre framtid.

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.