07 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Tunaholmskolans ledning och demokratiska värderingar

Insändare: Yttrandefrihet

I en artikel i Mariestads-Tidningen förra veckan framgick att ledningen för Tunaholmskolan beslutat att förvägra två lärare vid skolan att låta sig

intervjuas av tidningen inne på skolans område. Skolledningen försökte på detta sätt försvåra för lärarna ifråga att utnyttja sin i demokratisk ordning lagstadgade meddelarfrihet att påtala problem på skolan.

I skollagen 1 kap 4§ stadgas bland annat att ”utbildningen skall också förmedla och förankra respekten för ......de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.

Min fråga till skolledningen: Tycker ni att ert beslut är ett bra exempel på respekt för demokratiska värderingar som ni också kan använda i undervisningen på skolan?

Förundrad vän av demokrati

I en artikel i Mariestads-Tidningen förra veckan framgick att ledningen för Tunaholmskolan beslutat att förvägra två lärare vid skolan att låta sig

intervjuas av tidningen inne på skolans område. Skolledningen försökte på detta sätt försvåra för lärarna ifråga att utnyttja sin i demokratisk ordning lagstadgade meddelarfrihet att påtala problem på skolan.

I skollagen 1 kap 4§ stadgas bland annat att ”utbildningen skall också förmedla och förankra respekten för ......de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.

Min fråga till skolledningen: Tycker ni att ert beslut är ett bra exempel på respekt för demokratiska värderingar som ni också kan använda i undervisningen på skolan?

Förundrad vän av demokrati

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.