07 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Matjord eller biogas

Insändare: Miljö

Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket od­lingsjord som vi tror och i framtiden kommer vi att behöva mycket mer om vi ska kunna produ­cera mat åt alla. Detta samtidigt som vi kastar mycket mat både här i Sverige och i andra länder. Mat som ursprungligen kommer från jorden och som till­hör jorden. För varje kilo potatis vi gräver upp så försvinner matjord och på något sätt måste vi ge tillbaka det vi tar. Kompostering har alltid funnits, men kökskompostering är ett helt nytt sätt att se på matåtervinning. Gammal mat kan bli till ny jord - utan att det behöver vara tungt och jobbigt, eller lukta illa. Det är enkelt och bra för miljön. Inga utsläpp av metangas eller koldioxid. Kolet stannar i jorden. Man kan göra jord av alla matrester hemma i köket som konserveras (syras, jäses), och görs färdigt för jorden. Det optimala kretsloppet.

Vår kommun kommer inom kort att införa sortering av vårt matavfall för att producera biogas. I demokratisk ordning borde det nu i erbjudas alternativ. Mariestad är dessutom ett biosfärsområde vilket borde förpliktiga. Som skattebetalare är vi medborgare arbetsgivare till ”kommunen” och därför föreslår jag att vi ger dom uppdraget att i god tid informera oss om vad som gäller vid kompostering av matavfall. Vilken metod är tillåten ? Hur går det till ? Vad kostar det ? Kan alla kompostera matavfallet ?

Med dessa rader tar jag mig friheten att tala för många som säkert vill veta mer om detta innan det är för sent.

Stig Ljungwald

Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket od­lingsjord som vi tror och i framtiden kommer vi att behöva mycket mer om vi ska kunna produ­cera mat åt alla. Detta samtidigt som vi kastar mycket mat både här i Sverige och i andra länder. Mat som ursprungligen kommer från jorden och som till­hör jorden. För varje kilo potatis vi gräver upp så försvinner matjord och på något sätt måste vi ge tillbaka det vi tar. Kompostering har alltid funnits, men kökskompostering är ett helt nytt sätt att se på matåtervinning. Gammal mat kan bli till ny jord - utan att det behöver vara tungt och jobbigt, eller lukta illa. Det är enkelt och bra för miljön. Inga utsläpp av metangas eller koldioxid. Kolet stannar i jorden. Man kan göra jord av alla matrester hemma i köket som konserveras (syras, jäses), och görs färdigt för jorden. Det optimala kretsloppet.

Vår kommun kommer inom kort att införa sortering av vårt matavfall för att producera biogas. I demokratisk ordning borde det nu i erbjudas alternativ. Mariestad är dessutom ett biosfärsområde vilket borde förpliktiga. Som skattebetalare är vi medborgare arbetsgivare till ”kommunen” och därför föreslår jag att vi ger dom uppdraget att i god tid informera oss om vad som gäller vid kompostering av matavfall. Vilken metod är tillåten ? Hur går det till ? Vad kostar det ? Kan alla kompostera matavfallet ?

Med dessa rader tar jag mig friheten att tala för många som säkert vill veta mer om detta innan det är för sent.

Stig Ljungwald

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.