04 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Behåll och förstärk bron

Insändare: Gullspång

Angående den av Trafikverket rivningsbeslutade bro i Gullspång. Nu duger den till överfart när bron i Kärret repareras. Det är häpnadsväckande sarkastiskt att riva bron som används dagligen av allmänheten. En bro som stått pall i 76 år och kommer att göra så en lång tid framåt till gagn för medborgarna i trakten. Mitt enkla råd är att förstärka brobanan med stålbalkar för de 1,5 miljonerna i stället för bortrivningskostnaden, som troligen kommer att kosta mer förutom all irritation över situationen.

Lennart Ardemo

SD Gullspång

Angående den av Trafikverket rivningsbeslutade bro i Gullspång. Nu duger den till överfart när bron i Kärret repareras. Det är häpnadsväckande sarkastiskt att riva bron som används dagligen av allmänheten. En bro som stått pall i 76 år och kommer att göra så en lång tid framåt till gagn för medborgarna i trakten. Mitt enkla råd är att förstärka brobanan med stålbalkar för de 1,5 miljonerna i stället för bortrivningskostnaden, som troligen kommer att kosta mer förutom all irritation över situationen.

Lennart Ardemo

SD Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.