03 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Det skrivna ordet

Insändare:

Jag håller med om att skriva om i filmmanus angående vad Pippi kallar sin pappa utöver att han är hövding. Men vi ska inte redigera det skrivna originalet. Det skulle få den konsekvensen att vi även måste skriva om originaltexter av Albert Engström till exempel.

Nej föräldrar, det gäller att ni pedagogiskt förklarar för era barn vad som är rätt och riktigt.

Gnällgubben

Jag håller med om att skriva om i filmmanus angående vad Pippi kallar sin pappa utöver att han är hövding. Men vi ska inte redigera det skrivna originalet. Det skulle få den konsekvensen att vi även måste skriva om originaltexter av Albert Engström till exempel.

Nej föräldrar, det gäller att ni pedagogiskt förklarar för era barn vad som är rätt och riktigt.

Gnällgubben

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.