02 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Energieffektiva lampor - ett bra val

Debatt:

Rätt lampa. Svar på Rune Jakobsson insändare om glödlampor i MT den 29/9. Rune Jakobsson har i en insändare funderingar kring att byta ut glödlampan mot mer energieffektiva alternativ. Här kommer ett svar från kommunens energi- och klimatrådgivare.

Glödlampan avger cirka 95 % värme (som vi ofta inte kan dra nytta av) och endast 5 % ljus. Som ett led i att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp har länder runt om i världen enats om att fasa ut glödlampan. När alla glödlampor är utbytta beräknas det ge en årlig minskning med 2 TWh el i Sverige. Detta motsvarar den totala elförbrukningen hos 100 000 eluppvärmda villor. Inom EU beräknas besparingen uppgå till 40 TWh. LED-lampan tänder direkt, det går lätt att anpassa färg och dessutom är den fri från kvicksilver och andra tungmetaller. När det gäller livslängden så finns det LED-lampor med brinntid från 10 000 till 50 000 timmar. Det ska finnas information om brinntid, dimbarhet, antal tändcykler och färgtemperatur på förpackningen, men den kan vara svår att utläsa.

Är LED-lampan dimbar ska den gå att använda med en vanlig dimmer. Detta gäller även för lågenergilampor. Är den inte dimbar finns en särskild dimmer för LED att köpa. Det lönar sig att köpa en LED-lampa, även om den är dyrare i inköp. Beräknat på hela livslängden så blir den totala kostnaden för inköp och elåtgång betydligt lägre.

En LED-lampa drar 80-90 % mindre el än en glödlampa. Genom att byta ut halogenspotlights mot LED, så minskas även brandrisken då LED avger betydligt mindre värme än en halogenlampa. Känner du förvirring kring all ny belysningsteknik och nya uttryck som lumen, RA-värde, Kelvin med mera kan du exempelvis kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få hjälp. Eftersom LED-lamporna är förhållandevis dyra i inköp rekommenderas att du sparar kvittot och noterar vilken lampa det gäller. Precis som med andra liknande produkter omfattas du av konsumentköplagen, med en reklamationsrätt om det inträffar något fel inom 3 år.

Energi- och klimatrådgivningen finns i varje kommun och vi svarar gärna på frågor om belysning och på alla andra frågor som har med energi och klimat att göra.

Energi- och klimatrådgivare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner:

Thomas Skagenborg

Kristina Bertilsson

Peter van der Tol

Glödlampan avger cirka 95 % värme (som vi ofta inte kan dra nytta av) och endast 5 % ljus. Som ett led i att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp har länder runt om i världen enats om att fasa ut glödlampan. När alla glödlampor är utbytta beräknas det ge en årlig minskning med 2 TWh el i Sverige. Detta motsvarar den totala elförbrukningen hos 100 000 eluppvärmda villor. Inom EU beräknas besparingen uppgå till 40 TWh. LED-lampan tänder direkt, det går lätt att anpassa färg och dessutom är den fri från kvicksilver och andra tungmetaller. När det gäller livslängden så finns det LED-lampor med brinntid från 10 000 till 50 000 timmar. Det ska finnas information om brinntid, dimbarhet, antal tändcykler och färgtemperatur på förpackningen, men den kan vara svår att utläsa.

Är LED-lampan dimbar ska den gå att använda med en vanlig dimmer. Detta gäller även för lågenergilampor. Är den inte dimbar finns en särskild dimmer för LED att köpa. Det lönar sig att köpa en LED-lampa, även om den är dyrare i inköp. Beräknat på hela livslängden så blir den totala kostnaden för inköp och elåtgång betydligt lägre.

En LED-lampa drar 80-90 % mindre el än en glödlampa. Genom att byta ut halogenspotlights mot LED, så minskas även brandrisken då LED avger betydligt mindre värme än en halogenlampa. Känner du förvirring kring all ny belysningsteknik och nya uttryck som lumen, RA-värde, Kelvin med mera kan du exempelvis kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få hjälp. Eftersom LED-lamporna är förhållandevis dyra i inköp rekommenderas att du sparar kvittot och noterar vilken lampa det gäller. Precis som med andra liknande produkter omfattas du av konsumentköplagen, med en reklamationsrätt om det inträffar något fel inom 3 år.

Energi- och klimatrådgivningen finns i varje kommun och vi svarar gärna på frågor om belysning och på alla andra frågor som har med energi och klimat att göra.

Energi- och klimatrådgivare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner:

Thomas Skagenborg

Kristina Bertilsson

Peter van der Tol

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.