02 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Varför tar inte de muslimska ledarna tydligare avstånd?

Insändare: Religion

Kommentar till ”Sara Hermansson, Muslim” i MT den 30 september.

Det är klart att majoriteten muslimer är som folk är mest, även i sin religion. Men det problem som ni „goda” muslimer skapat själva, är att det är svårt att i debatten finna starka muslimska interna motkrafter till de radikala islamisterna och terroristerna. Avståndstagandet från goda muslimer, och framförallt ledande muslimer, har under årtionden varit mycket svagt. Sanningen är att flera rika muslimska arabstater har finansierat både Al Quaida och Islamska staten, ända tills för 4 veckor sedan, men har nu insett att man fått ett stort hot på halsen och deltar nu i stället i det krig mot IS som beslutats i FN. Inte mycket av trovärdighet där. För oss som läst i den svenska översättningen av Koranen, så kan vi i vart fall förstå hur Koranen kan tolkas så olika av de goda muslimerna och de radikala. Koranen vimlar av motsägelser, precis som Bibeln, skillnaden är att det endast är i Koranen som det ändlösa stympandet och dödande med kniv och svärd är lösningen avseende de otrogna = d.v.s. alla som inte erkänner sig som muslimer. Och dessa suror och hadith är därför mycket gångbara när det skall hetsas till illdåd, vilket prästerskap och de lärde inom vissa grupperingar gladeligen gör. Och just dessa ledare kritiseras aldrig öppet av de goda muslimernas ledare, den sida som jag tror att Du tillhör, Sara.

Vi européer behöver inte vara särskilt oroliga över vare sig Al Quaida eller IS, Booko Haram eller andra radikala islamistgrupperingar, 98% av alla illdåd har skett och sker i de islamska länderna bland arabstaterna. Och för att avsluta där jag började, varför har inte de muslimska goda staterna, vilka de nu kan vara, tagit itu med dessa religiösa gangsters och dess ledare, och handlat som Koranen föreskriver att man hanterar fiender till det kärleksbudskap som goda muslimer sprider. Att de skall dödas när de krigar mot islam! Det handlar inte längre om nått finlir i tolkning av Koranen, det handlar om en total intern utrensning av de radikala islamisterna, och den skall förstås det islamska samfundet stå för själva, de har ju själva skapat dem.

Agnostiker

Kommentar till ”Sara Hermansson, Muslim” i MT den 30 september.

Det är klart att majoriteten muslimer är som folk är mest, även i sin religion. Men det problem som ni „goda” muslimer skapat själva, är att det är svårt att i debatten finna starka muslimska interna motkrafter till de radikala islamisterna och terroristerna. Avståndstagandet från goda muslimer, och framförallt ledande muslimer, har under årtionden varit mycket svagt. Sanningen är att flera rika muslimska arabstater har finansierat både Al Quaida och Islamska staten, ända tills för 4 veckor sedan, men har nu insett att man fått ett stort hot på halsen och deltar nu i stället i det krig mot IS som beslutats i FN. Inte mycket av trovärdighet där. För oss som läst i den svenska översättningen av Koranen, så kan vi i vart fall förstå hur Koranen kan tolkas så olika av de goda muslimerna och de radikala. Koranen vimlar av motsägelser, precis som Bibeln, skillnaden är att det endast är i Koranen som det ändlösa stympandet och dödande med kniv och svärd är lösningen avseende de otrogna = d.v.s. alla som inte erkänner sig som muslimer. Och dessa suror och hadith är därför mycket gångbara när det skall hetsas till illdåd, vilket prästerskap och de lärde inom vissa grupperingar gladeligen gör. Och just dessa ledare kritiseras aldrig öppet av de goda muslimernas ledare, den sida som jag tror att Du tillhör, Sara.

Vi européer behöver inte vara särskilt oroliga över vare sig Al Quaida eller IS, Booko Haram eller andra radikala islamistgrupperingar, 98% av alla illdåd har skett och sker i de islamska länderna bland arabstaterna. Och för att avsluta där jag började, varför har inte de muslimska goda staterna, vilka de nu kan vara, tagit itu med dessa religiösa gangsters och dess ledare, och handlat som Koranen föreskriver att man hanterar fiender till det kärleksbudskap som goda muslimer sprider. Att de skall dödas när de krigar mot islam! Det handlar inte längre om nått finlir i tolkning av Koranen, det handlar om en total intern utrensning av de radikala islamisterna, och den skall förstås det islamska samfundet stå för själva, de har ju själva skapat dem.

Agnostiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.