30 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:21

Skattepengar hanteras inte hur som helst

Insändare: Brottsofferjouren

”Det går inte att begära pengar, när man inte har ordning på sig själv”, säger Björn Fagerlund, M, ordförande i socialnämnden i Mariestad i MT den 24 september. Han syftar på, att nämnden säger nej till ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Östra Skaraborg. Töreboda och Gullspång vägrar också att betala. Töreboda kräver en godkänd verksamhetsberättelse för 2013, vilket jouren inte kan prestera. Och Gullspång kräver ett justerat protokoll från ett nytt årsmöte, vilket jouren vägrar att genomföra efter kuppen vid årsmötet i februari.

Gullspång kräver också redovisning av hur tidigare anslag har använts, vilket saknas.

Turbulensen och bråken bara fortsätter i och kring denna förening. Jag som skattebetalare frågar mig vad föreningens revisorer gör. Och varför det inte efter ändlösa bråk går att koppla in en utomstående, oberoende revisor i detta kaos.

Skattepengar hanterar man inte hur som helst. Hur det blir med bidragen från övriga kommuner är ytterst osäkert. Det borde luta åt att den nuvarande styrelsen får krypa till korset och avgå.

Inger Dernroth

Numera avhoppad medlem i BOJ och sekreterare vid kuppårsmötet i februari 2014”

”Det går inte att begära pengar, när man inte har ordning på sig själv”, säger Björn Fagerlund, M, ordförande i socialnämnden i Mariestad i MT den 24 september. Han syftar på, att nämnden säger nej till ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Östra Skaraborg. Töreboda och Gullspång vägrar också att betala. Töreboda kräver en godkänd verksamhetsberättelse för 2013, vilket jouren inte kan prestera. Och Gullspång kräver ett justerat protokoll från ett nytt årsmöte, vilket jouren vägrar att genomföra efter kuppen vid årsmötet i februari.

Gullspång kräver också redovisning av hur tidigare anslag har använts, vilket saknas.

Turbulensen och bråken bara fortsätter i och kring denna förening. Jag som skattebetalare frågar mig vad föreningens revisorer gör. Och varför det inte efter ändlösa bråk går att koppla in en utomstående, oberoende revisor i detta kaos.

Skattepengar hanterar man inte hur som helst. Hur det blir med bidragen från övriga kommuner är ytterst osäkert. Det borde luta åt att den nuvarande styrelsen får krypa till korset och avgå.

Inger Dernroth

Numera avhoppad medlem i BOJ och sekreterare vid kuppårsmötet i februari 2014”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.