27 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Stå upp för såväl mjölkproducenter som principer

Insändare: Lantbruk

Oroligheter och turbulens i vårt närområde har lett till sanktioner och motsanktioner. Naturligtvis ska Sverige tillsammans med samarbetspartners kunna driva en utrikespolitik som främjar spridningen av demokrati och utveckling och kraftfullt verka mot totalitarism och militär aggression. I detta drabbas dock vår egen livsmedelsproduktion. När sanktioner bidrar till prisfall på till exempel mjölk slår det mot vår egen förmåga att bibehålla mjölkproduktion. Mjölkbönder får helt enkelt inte tillräckligt betalt för att täcka upp för sina kostnader när utrikespolitiska beslut bidrar till att rubba den ekonomiska balansen. Svaret är naturligtvis inte att ge vika från våra principer, utan att se till att hjälpa de som drabbas för att vi står fast för våra principer!

Landsbygdspartiet oberoende vill verka för att ett tillfälligt särskilt stöd utgår till mjölkproducenter så att vi även nu i tider av oro och turbulens kan behålla vår egen mjölkproduktion utan att drabbas av nedläggningar. Detta stöd bör omgärdas av så lite byråkratiskt krångel som möjligt och införas skyndsamt.

Åsa Augustsson, Johan Berg, IngaLill Johansson, Pierre Ländell, Magnus Malmsten

Landsbygdspartiet oberoende

Oroligheter och turbulens i vårt närområde har lett till sanktioner och motsanktioner. Naturligtvis ska Sverige tillsammans med samarbetspartners kunna driva en utrikespolitik som främjar spridningen av demokrati och utveckling och kraftfullt verka mot totalitarism och militär aggression. I detta drabbas dock vår egen livsmedelsproduktion. När sanktioner bidrar till prisfall på till exempel mjölk slår det mot vår egen förmåga att bibehålla mjölkproduktion. Mjölkbönder får helt enkelt inte tillräckligt betalt för att täcka upp för sina kostnader när utrikespolitiska beslut bidrar till att rubba den ekonomiska balansen. Svaret är naturligtvis inte att ge vika från våra principer, utan att se till att hjälpa de som drabbas för att vi står fast för våra principer!

Landsbygdspartiet oberoende vill verka för att ett tillfälligt särskilt stöd utgår till mjölkproducenter så att vi även nu i tider av oro och turbulens kan behålla vår egen mjölkproduktion utan att drabbas av nedläggningar. Detta stöd bör omgärdas av så lite byråkratiskt krångel som möjligt och införas skyndsamt.

Åsa Augustsson, Johan Berg, IngaLill Johansson, Pierre Ländell, Magnus Malmsten

Landsbygdspartiet oberoende

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.