27 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Mångordigt struntprat

Insändare: Pensionärer

I MT den 25 september publicerades ett synnerligen ovederhäftigt inlägg om skatten för pensionärer. Det räcker med att titta i skattetabellen och jämföra kolumn 1 (arbetande) med kolumn 2 (pensionärer m.fl) för att se att pensionärer betalar väsentligt mer i skatt än de arbetande. Enligt uppgift är detta mycket ovanligt inom EU. Det hela beror givetvis på jobbskatteavdraget som Janerik Larsson skriver. Men tanken med jobbskatteavdraget är mycket riktigt att stimulera till arbete. Enligt Janerik Larssons logik borde Sveriges ålderspensionärer därför återgå till arbetsmarknaden, dessutom i en situation där arbetslösheten redan är tämligen hög. Janerik Larsson glömmer att nämna att det lägre grundavdraget beror på att ålderspensionärer helt enkelt inte betalar till sin pension efter 65 års ålder. Det är följaktligen ett nollsummespel och ingen förmån. Janerik Larssons resonemang är pinsamt dåligt och förefaller bygga på tanken att ålderspensionärer är bidragsberoende parasiter. Det är tyvärr en skrämmande människosyn, nära besläktad med ”köttberget” och andra liknade tankegångar från personer som tycks beklaga att välfärden möjliggjort ett långt och innehållsrikt liv för många människor i vårt land.

Christer Florman

I MT den 25 september publicerades ett synnerligen ovederhäftigt inlägg om skatten för pensionärer. Det räcker med att titta i skattetabellen och jämföra kolumn 1 (arbetande) med kolumn 2 (pensionärer m.fl) för att se att pensionärer betalar väsentligt mer i skatt än de arbetande. Enligt uppgift är detta mycket ovanligt inom EU. Det hela beror givetvis på jobbskatteavdraget som Janerik Larsson skriver. Men tanken med jobbskatteavdraget är mycket riktigt att stimulera till arbete. Enligt Janerik Larssons logik borde Sveriges ålderspensionärer därför återgå till arbetsmarknaden, dessutom i en situation där arbetslösheten redan är tämligen hög. Janerik Larsson glömmer att nämna att det lägre grundavdraget beror på att ålderspensionärer helt enkelt inte betalar till sin pension efter 65 års ålder. Det är följaktligen ett nollsummespel och ingen förmån. Janerik Larssons resonemang är pinsamt dåligt och förefaller bygga på tanken att ålderspensionärer är bidragsberoende parasiter. Det är tyvärr en skrämmande människosyn, nära besläktad med ”köttberget” och andra liknade tankegångar från personer som tycks beklaga att välfärden möjliggjort ett långt och innehållsrikt liv för många människor i vårt land.

Christer Florman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.