25 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Slipper vi nu höra talas om "pensionärsskatten"?

Debatt:

Jobbskatteavdrag. Det finns ingen pensionärsskatt. Detta trots att Socialdemokraterna i valrörelsen skamlöst hakade på pensionärsorganisationernas oseriösa kampanj. Talet om pensionärsskatt har varit den nu lyckligtvis avslutade valrörelsens främsta exempel på försök till ohederligt röstköp. Min tro är att bara ett enda parti gynnades av allt tal om pensionärsskatt: Sverigedemokraterna.

Jobbskatteavdraget ger sedan 2007 en skattelättnad för alla som arbetar. De som inte arbetar får däremot inget jobbskatteavdrag. Detta är naturligtvis inte samma sak som att dessa personer –det kan vara arbetslösa, sjukskrivna eller hemmavarande makar och fruar, men även förstås pensionärer –skulle drabbas av någon särskild skatt som bara träffar dem.

En annan viktig sak att ha klart för sig beträffande jobbskatteavdraget är att det har olika utformning beroende på om den som arbetar fyllt 65 år eller inte. De som fyllt 65 år får ett större jobbskatteavdrag, det vill säga lägre skatt, än de som inte passerat åldersstrecket 65 år. Arbete lönar sig således för ”pensionärer”!

Förutom den särskilt förmånliga skattebehandlingen av pensionärer med arbetsinkomster, har de som fyllt 65 år även ett förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer infördes 2009 och har därefter höjts ytterligare vid flera tillfällen. En pensionär i dag har ett åtminstone dubbelt så högt grundavdrag som de som inte fyllt 65 år.

Utöver dessa grundläggande fakta är också jobbskatteavdragets syfte viktigt att ha i minnet. Jobbskatteavdraget ger incitament till arbete och har varit positivt för sysselsättningen. Analyserna av det svenska jobbskatteavdraget pekar på att det bidragit till ökad sysselsättning med mer än 100 000 personer.

De som arbetar har ju fått mer i plånboken, utan att någon annan fått det sämre.

Reformen har positiv effekt för sysselsättning och tillväxt förbättrar det även för pensionerna, som ju bestäms och betalas utifrån hur det går i ekonomin som helhet. Ju fler som jobbar, desto bättre utvecklas pensionerna.

Ett påstående som förekommit i debatten är att pension skulle vara uppskjuten lön. Det stämmer dock inte. Sveriges allmänna pensionssystem är ett ”pay as you go”-system. Dagens yrkesverksamma betalar dagens pensionärer.

Slipper vi nu höra talas om ”pensionärsskatten”?

Janerik Larsson, rådgivare till Stiftelsen Fritt Näringsliv och Prime PR

Jobbskatteavdraget ger sedan 2007 en skattelättnad för alla som arbetar. De som inte arbetar får däremot inget jobbskatteavdrag. Detta är naturligtvis inte samma sak som att dessa personer –det kan vara arbetslösa, sjukskrivna eller hemmavarande makar och fruar, men även förstås pensionärer –skulle drabbas av någon särskild skatt som bara träffar dem.

En annan viktig sak att ha klart för sig beträffande jobbskatteavdraget är att det har olika utformning beroende på om den som arbetar fyllt 65 år eller inte. De som fyllt 65 år får ett större jobbskatteavdrag, det vill säga lägre skatt, än de som inte passerat åldersstrecket 65 år. Arbete lönar sig således för ”pensionärer”!

Förutom den särskilt förmånliga skattebehandlingen av pensionärer med arbetsinkomster, har de som fyllt 65 år även ett förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer infördes 2009 och har därefter höjts ytterligare vid flera tillfällen. En pensionär i dag har ett åtminstone dubbelt så högt grundavdrag som de som inte fyllt 65 år.

Utöver dessa grundläggande fakta är också jobbskatteavdragets syfte viktigt att ha i minnet. Jobbskatteavdraget ger incitament till arbete och har varit positivt för sysselsättningen. Analyserna av det svenska jobbskatteavdraget pekar på att det bidragit till ökad sysselsättning med mer än 100 000 personer.

De som arbetar har ju fått mer i plånboken, utan att någon annan fått det sämre.

Reformen har positiv effekt för sysselsättning och tillväxt förbättrar det även för pensionerna, som ju bestäms och betalas utifrån hur det går i ekonomin som helhet. Ju fler som jobbar, desto bättre utvecklas pensionerna.

Ett påstående som förekommit i debatten är att pension skulle vara uppskjuten lön. Det stämmer dock inte. Sveriges allmänna pensionssystem är ett ”pay as you go”-system. Dagens yrkesverksamma betalar dagens pensionärer.

Slipper vi nu höra talas om ”pensionärsskatten”?

Janerik Larsson, rådgivare till Stiftelsen Fritt Näringsliv och Prime PR

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.