24 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Dold agenda och demokratisk ignorans

Insändare: Byggplaner

Det har varit intressant att följa det politiska spelet inför valet. Det var nu vi medborgare skulle nyttja vår röst i den demokratiska processen med hopp om att kunna påverka vår vardag. Hopp om att kunna lägga sin röst på politiker som vi tror ska lyssna och respektera medborgarnas behov, önskemål och vilja. Inför detta val har jag ställt direkta frågor via kommunens hemsida till politikerna i partierna; M, S, MP, C och MAP. Frågorna rörde exploatering av markområden som ryms inom strandskydd, bland annat med hänsyn till det planerade bostadsområdet Västra Ekudden. Jag fick endast respons från två av dem, ingen av dem svarade dock på mina frågor utan förde en slags utsvävande monolog kring att vi medborgare i sinom tid skulle få ta del av den demokratiska processen genom samråd av en detaljplan. Så intresset för att svara och föra dialog med en intresserad och engagerad medborgare var tydligen inte speciellt prioriterat. Så då återstod det endast för mig att invänta den demokratiska process som finns lagstadgad kring plan- och bygglagen då, eller? Men hur kan det då komma sig att kommunen redan planerat för en totalavverkning i hela området för det så kallade Västra Ekudden? Av informationen att döma finns det i den avverkningsplanen inte alls några som helst hänsynszoner varken mot biosfärleden eller mot befintlig bebyggelse på Stenåldersvägen. Hur kan kommunen lägga en beställning på kommande avverkning, hos ett stort välkänt skogsbolag, innan det ens finns en detaljplan som vi medborgare tagit ställning till? Eller innan ens marken kommit i kommunens ägo? Vart har den demokratiska processen tagit vägen då? Är det inte nog med att avverkningar genomförts under vårens känsligaste period och att naturinventering skett efter detta ingrepp? Kan någon tala om för mig när kommunens påstådda demokratiska process och vilja att lyssna till medborgarna ska infinna sig i denna stad? Det politiska spelet förs med dold agenda där det framgår tydligt att vissa planer är mer långt framskridna än vad kommunen talar om för oss medborgare!

Lisa R

Det har varit intressant att följa det politiska spelet inför valet. Det var nu vi medborgare skulle nyttja vår röst i den demokratiska processen med hopp om att kunna påverka vår vardag. Hopp om att kunna lägga sin röst på politiker som vi tror ska lyssna och respektera medborgarnas behov, önskemål och vilja. Inför detta val har jag ställt direkta frågor via kommunens hemsida till politikerna i partierna; M, S, MP, C och MAP. Frågorna rörde exploatering av markområden som ryms inom strandskydd, bland annat med hänsyn till det planerade bostadsområdet Västra Ekudden. Jag fick endast respons från två av dem, ingen av dem svarade dock på mina frågor utan förde en slags utsvävande monolog kring att vi medborgare i sinom tid skulle få ta del av den demokratiska processen genom samråd av en detaljplan. Så intresset för att svara och föra dialog med en intresserad och engagerad medborgare var tydligen inte speciellt prioriterat. Så då återstod det endast för mig att invänta den demokratiska process som finns lagstadgad kring plan- och bygglagen då, eller? Men hur kan det då komma sig att kommunen redan planerat för en totalavverkning i hela området för det så kallade Västra Ekudden? Av informationen att döma finns det i den avverkningsplanen inte alls några som helst hänsynszoner varken mot biosfärleden eller mot befintlig bebyggelse på Stenåldersvägen. Hur kan kommunen lägga en beställning på kommande avverkning, hos ett stort välkänt skogsbolag, innan det ens finns en detaljplan som vi medborgare tagit ställning till? Eller innan ens marken kommit i kommunens ägo? Vart har den demokratiska processen tagit vägen då? Är det inte nog med att avverkningar genomförts under vårens känsligaste period och att naturinventering skett efter detta ingrepp? Kan någon tala om för mig när kommunens påstådda demokratiska process och vilja att lyssna till medborgarna ska infinna sig i denna stad? Det politiska spelet förs med dold agenda där det framgår tydligt att vissa planer är mer långt framskridna än vad kommunen talar om för oss medborgare!

Lisa R

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.