23 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Hur är det med politikers etik?

Insändare:

Först ”vinner” de röd/gröna valet genom att lögnaktigt påstå att Alliansen kört Sverige i botten gällande ekonomi, utbildning, sjukvård, äldrevård och jämlikhet.

Sedan ställer de sig frågande till att Alliansen inte vill samarbeta för att få de röda till makten. Tror de röda att sanningen är så förhandlingsbar?

KGB

Först ”vinner” de röd/gröna valet genom att lögnaktigt påstå att Alliansen kört Sverige i botten gällande ekonomi, utbildning, sjukvård, äldrevård och jämlikhet.

Sedan ställer de sig frågande till att Alliansen inte vill samarbeta för att få de röda till makten. Tror de röda att sanningen är så förhandlingsbar?

KGB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.