19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Pensionerad lärare ryter till

Insändare: Skola

Jobbet som lärare var roligt och stimulerande, men för varje år ökade arbetsuppgifterna och därmed också arbetstiden, liksom stressen. 40-timmarsveckan ”blev ett minne blott”. Det enda som inte ökade i samma takt var lönen.

Den här situationen bäddar för utbrändhet, det drabbade mig, en av många, många. Lärare måste få en bättre arbetssituation! Lärarrollen måste renodlas. Undervisning skall vara huvuduppgiften. Alltså måste dokumentationen minska kraftigt, liksom kringuppgifterna.

Det mesta av detta har beslutats ”uppifrån”; där är nu riksdagspartierna överens om att minska lärarnas arbetsbörda - jättebra, om det nu bara blir verklighet! Men, en icke obetydlig del av dokumentation och kringuppgifter har beslutats lokalt.

Nu är valet över, alltså är det hög tid för våra lokala skolpolitiker att tillsammans med skolledare rensa bort onödiga uppgifter för kommunens arbetstyngda lärare, självklart i samråd med de berörda.

Skolan är till för eleverna. Friska och välutbildade lärare är i en bra skola det allra viktigaste för elevernas välmående, trivsel och kunskapsinhämtande.

Kjerstin (KJ) Nilsson

Töreboda

Jobbet som lärare var roligt och stimulerande, men för varje år ökade arbetsuppgifterna och därmed också arbetstiden, liksom stressen. 40-timmarsveckan ”blev ett minne blott”. Det enda som inte ökade i samma takt var lönen.

Den här situationen bäddar för utbrändhet, det drabbade mig, en av många, många. Lärare måste få en bättre arbetssituation! Lärarrollen måste renodlas. Undervisning skall vara huvuduppgiften. Alltså måste dokumentationen minska kraftigt, liksom kringuppgifterna.

Det mesta av detta har beslutats ”uppifrån”; där är nu riksdagspartierna överens om att minska lärarnas arbetsbörda - jättebra, om det nu bara blir verklighet! Men, en icke obetydlig del av dokumentation och kringuppgifter har beslutats lokalt.

Nu är valet över, alltså är det hög tid för våra lokala skolpolitiker att tillsammans med skolledare rensa bort onödiga uppgifter för kommunens arbetstyngda lärare, självklart i samråd med de berörda.

Skolan är till för eleverna. Friska och välutbildade lärare är i en bra skola det allra viktigaste för elevernas välmående, trivsel och kunskapsinhämtande.

Kjerstin (KJ) Nilsson

Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.