19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Vi behöver arbetsro

Insändare: Replik

Svar till Rune Jakobsson i MT den 18 september.

Jag förstår att du frestas fråga mig hur vi ska lösa alla problem. Men det kan jag inte ge några konkreta svar på, tyvärr. Jag är inte ekonom, jurist, statsvetare eller politiker. Jag är bara en betraktare som reagerar över uppenbara brister i handhavandet av vårt land. Sjukvård, skola, omsorg, arbete. Varför ser det ut som det gör?

Vi (föräldrar, arbetare, arbetslösa, gamla, sjuka med flera) gör alla så gott vi kan för att få vår tillvaro att fungera - och landets övergripande skötsel överlåter vi till kommun, landsting och riksdag. De förväntas veta vad som är bäst.

Men just nu skulle nog alla behöva arbetsro - och inte hela tiden dessa stora förändringar som baseras på vilket block som för tillfället styr landet. Nåt annat svar kan jag inte ge Dig Rune.

Rosalie Wallin

Svar till Rune Jakobsson i MT den 18 september.

Jag förstår att du frestas fråga mig hur vi ska lösa alla problem. Men det kan jag inte ge några konkreta svar på, tyvärr. Jag är inte ekonom, jurist, statsvetare eller politiker. Jag är bara en betraktare som reagerar över uppenbara brister i handhavandet av vårt land. Sjukvård, skola, omsorg, arbete. Varför ser det ut som det gör?

Vi (föräldrar, arbetare, arbetslösa, gamla, sjuka med flera) gör alla så gott vi kan för att få vår tillvaro att fungera - och landets övergripande skötsel överlåter vi till kommun, landsting och riksdag. De förväntas veta vad som är bäst.

Men just nu skulle nog alla behöva arbetsro - och inte hela tiden dessa stora förändringar som baseras på vilket block som för tillfället styr landet. Nåt annat svar kan jag inte ge Dig Rune.

Rosalie Wallin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.