19 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:02

Höjd blick och förvåning

Insändare: Replik

Replik till Cornelia Pethrus om mångkultur i MT den 17 september.

Det är tråkigt att du efter två år i Malmö känner att landsbygdsborna är inskränkta. Tyvärr försvann landsbygdsfrågorna i årets val.

Men du glömmer nämna att: De/det valdistrikt i Malmö du refererar till troligen är Möllevången. Där röstades det på cirka 25 % V, cirka 14 % MP och cirka 24% FI. Två distrikt där har 63-65 % ”vänsterväljare”.

Området är som du säger mångkulturellt, präglas också av veganer, vegetarianer och kollektivt boende. I området finns inga större asylboenden utan dessa hänvisas till ytterområdet eller mindre orter. Med detta som bakgrund känns 4,8 % SD väljare i det området som en högre siffra än SDs resultat i Moholm och Älgarås.

Jag hoppas du fortsätter kämpa för sunda landsbygdsfrågor i Malmö, för all form av inskränkthet är av ondo.

Än så länge glad skattebetalare

Replik till Cornelia Pethrus om mångkultur i MT den 17 september.

Det är tråkigt att du efter två år i Malmö känner att landsbygdsborna är inskränkta. Tyvärr försvann landsbygdsfrågorna i årets val.

Men du glömmer nämna att: De/det valdistrikt i Malmö du refererar till troligen är Möllevången. Där röstades det på cirka 25 % V, cirka 14 % MP och cirka 24% FI. Två distrikt där har 63-65 % ”vänsterväljare”.

Området är som du säger mångkulturellt, präglas också av veganer, vegetarianer och kollektivt boende. I området finns inga större asylboenden utan dessa hänvisas till ytterområdet eller mindre orter. Med detta som bakgrund känns 4,8 % SD väljare i det området som en högre siffra än SDs resultat i Moholm och Älgarås.

Jag hoppas du fortsätter kämpa för sunda landsbygdsfrågor i Malmö, för all form av inskränkthet är av ondo.

Än så länge glad skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.