17 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Sett från ett annat håll

Insändare:

Man skulle vara

lite mera som en gräsklipparrobot.

Stöter den på ett hinder, backar den,

ändrar riktningen något

och försöker om igen,

det kan kanske gå,

eller tar sig an problemet

från ett helt annat håll.

Det brukar fungera,

och på något sätt

måste ju svårigheter lösas!

Iréne Skoog

Man skulle vara

lite mera som en gräsklipparrobot.

Stöter den på ett hinder, backar den,

ändrar riktningen något

och försöker om igen,

det kan kanske gå,

eller tar sig an problemet

från ett helt annat håll.

Det brukar fungera,

och på något sätt

måste ju svårigheter lösas!

Iréne Skoog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.