17 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Vem ska göra vad i vårt samhälle?

Insändare: Replik

Om Rosalie Wallins insändare den 15 september här i MT angående att det som diskuterats inför valet borde vara genomfört för länge sedan. Och jag håller med i sak, att det samhället flera generationer byggt upp till en välfärd för många, det ska vi försöka förvalta och bygga vidare på.

Men frågan är vilka VI är. Det är ju lätt att tycka att till exempel politiker ska göra saker och ting. Skolläraren ska göra och så vidare. Men egentligen så har vi väl alla ett ansvar i hur utvecklingen går, och vad som händer. Skolan kan ju inte göra allt för barnen, utan föräldrarna har ju det största ansvaret. En miljöpartist ska ju inte bära hela skulden för att vår miljö förändras i en viss riktning, bara för att hen tycker att miljöfrågor är viktiga. Hur känner sig den miljöpartisten när folk bara står och skrattar åt att hen försöker vara rädd om miljön.

Blir ett samhälle bättre av att man stoppar den tekniska utvecklingen? Läste i Allt om vetenskaps senaste nummer nu, att man beräknar att vart annat arbetstillfälle kommer att försvinna på grund av den tekniska utvecklingen de närmaste 20 åren. Lägger man sedan till alla arbetstillfällen som flyttas ur landet, då kan man ju undra vad det är politikerna står och talar om, när de säger att de är bäst på att ordna jobben.

I nästa stund så talar man om lågkonjunkturen precis som om det är något som kommer och går, bara för att det har varit så. Medan många är av den uppfattningen att det i själva verket är en förändring på grund av att det samhället som vi trott på länge håller på att förändras globalt. Mycket handlar ju om vilken fördelningspolitik vi ska ha i framtiden.

Så är det väl lite med alla de punkterna du räknade upp. Det är inte enbart någon annan det beror på att vi har det som vi har det, utan i grunden hänger det på oss alla.

Skulle vara intressant att se hur du tänkt dig att vi skulle nått allt det som skulle vara bättre redan. Och varför vi inte är där nu.

Rune Jakobsson

Om Rosalie Wallins insändare den 15 september här i MT angående att det som diskuterats inför valet borde vara genomfört för länge sedan. Och jag håller med i sak, att det samhället flera generationer byggt upp till en välfärd för många, det ska vi försöka förvalta och bygga vidare på.

Men frågan är vilka VI är. Det är ju lätt att tycka att till exempel politiker ska göra saker och ting. Skolläraren ska göra och så vidare. Men egentligen så har vi väl alla ett ansvar i hur utvecklingen går, och vad som händer. Skolan kan ju inte göra allt för barnen, utan föräldrarna har ju det största ansvaret. En miljöpartist ska ju inte bära hela skulden för att vår miljö förändras i en viss riktning, bara för att hen tycker att miljöfrågor är viktiga. Hur känner sig den miljöpartisten när folk bara står och skrattar åt att hen försöker vara rädd om miljön.

Blir ett samhälle bättre av att man stoppar den tekniska utvecklingen? Läste i Allt om vetenskaps senaste nummer nu, att man beräknar att vart annat arbetstillfälle kommer att försvinna på grund av den tekniska utvecklingen de närmaste 20 åren. Lägger man sedan till alla arbetstillfällen som flyttas ur landet, då kan man ju undra vad det är politikerna står och talar om, när de säger att de är bäst på att ordna jobben.

I nästa stund så talar man om lågkonjunkturen precis som om det är något som kommer och går, bara för att det har varit så. Medan många är av den uppfattningen att det i själva verket är en förändring på grund av att det samhället som vi trott på länge håller på att förändras globalt. Mycket handlar ju om vilken fördelningspolitik vi ska ha i framtiden.

Så är det väl lite med alla de punkterna du räknade upp. Det är inte enbart någon annan det beror på att vi har det som vi har det, utan i grunden hänger det på oss alla.

Skulle vara intressant att se hur du tänkt dig att vi skulle nått allt det som skulle vara bättre redan. Och varför vi inte är där nu.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.