16 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Sture Petterssons inställning är dogmatisk

Insändare: Friskolor

Sture Pettersson är i MT den 9 september överens med Rolf Oldin att Vänergymnasiet (VG) gör ett jättebra jobb. Med detta torde menas att de resultat som presteras är mycket goda. Att så är fallet framgår av att det stora flertalet elever efter gymnasiet även erhåller arbete. Sture Pettersson är ändå inte nöjd eftersom VG är en privat skola och därför inte drivs under samma tak som den kommunala. VG bör därför motarbetas och helst läggas ned.

Sture Petterssons inställning är dogmatisk och inte i överensstämmelse med det egna partiets politik. Socialdemokraterna hade aldrig, enligt min uppfattning, haft det inflytande i svensk politik om man varit lika dogmatisk i sin inställning och sitt handlande som Sture Pettersson. En konsekvens av VG:s framgångar borde istället naturligt vara att utreda anledningen till VG:s mycket goda resultat. Kanske finns det något att lära för andra skolor?

Är det inte just behovet av mångfald och utveckling inom skolans värld som varit en av anledningarna till att socialdemokrater och Allians är överens om att privata skolor skall få finnas?

Bengt-Olof Aronsson

Sture Pettersson är i MT den 9 september överens med Rolf Oldin att Vänergymnasiet (VG) gör ett jättebra jobb. Med detta torde menas att de resultat som presteras är mycket goda. Att så är fallet framgår av att det stora flertalet elever efter gymnasiet även erhåller arbete. Sture Pettersson är ändå inte nöjd eftersom VG är en privat skola och därför inte drivs under samma tak som den kommunala. VG bör därför motarbetas och helst läggas ned.

Sture Petterssons inställning är dogmatisk och inte i överensstämmelse med det egna partiets politik. Socialdemokraterna hade aldrig, enligt min uppfattning, haft det inflytande i svensk politik om man varit lika dogmatisk i sin inställning och sitt handlande som Sture Pettersson. En konsekvens av VG:s framgångar borde istället naturligt vara att utreda anledningen till VG:s mycket goda resultat. Kanske finns det något att lära för andra skolor?

Är det inte just behovet av mångfald och utveckling inom skolans värld som varit en av anledningarna till att socialdemokrater och Allians är överens om att privata skolor skall få finnas?

Bengt-Olof Aronsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.