16 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Stort stöd för Vänerns Pärla

Insändare: Mariestad

Svar till ”Just nu inte generad” i MT den 11 september.

Idén med Vänerns Pärla föddes hösten 1982, då en journalist på Göteborgs-Posten gjorde ett stort reportage om Mariestad inför 1983 års 400-årsjubileum. Hon avslutade artikeln med ”att om Mariestad kan man säga att det är en pärla vid Vänerns strand”.

Jag var jubileumsgeneral sedan nästan två år tillbaka och snappade detta direkt. Jubileumskommittén, som bestod av sju politiker, beslöt enhälligt på nästa möte att det skulle bli MARIESTAD Vänerns pärla.

Skälet till detta var många, bland annat att det är den enda stad, som har en stadskärna som så markant sticker ut i Vänern. Övriga städer runt Vänern har ofta industrin kvar där. Stadens namn förknippas direkt geografiskt till Vänern för att inte förväxlas med till exempel Mariefred vid Mälaren, vilket mycket ofta skedde. Det fanns även stora grönområden närmast sjön och flest sjömil av alla städerna runt om.

I dag är det ännu mera självklart, då silon, hamnkranar, oljeldningar, järnvägen, liksom oljecisternerna är borta. Nu kan vi verkligen tala om att pärlan är putsad och Folkparken håller på att få en ansiktslyftning.

Namnet Sjöstaden i stället för pärlan är Ulla Göthagers verk tillsammans med några nitiska tjänstemän, som skulle utmärka sig.

Avslutningsvis vill jag tillrättavisa Dej med att det var en privatperson som lade in en motion om att ta tillbaka Vänerns Pärla och han hade ett stort stöd från nästan alla Mariestadsbor, så trycket blev så stort för politikerna i majoriteten, att de beslutade att ta tillbaka pärlan. För säkerhets skull med namnet sjöstaden kvar, kanske för att det kan finnas de som inte vet att Vänern är en sjö (skämt). Du som har skrivit insändaren, som jag nu har besvarat, måste vara nyinflyttad och lyckligt ovetande om att Du trampat på många ömma tår. Hoppas Du är nöjd med svaret, då en ny debatt i detta ämne blir löjeväckande.

Björn Berggren

Svar till ”Just nu inte generad” i MT den 11 september.

Idén med Vänerns Pärla föddes hösten 1982, då en journalist på Göteborgs-Posten gjorde ett stort reportage om Mariestad inför 1983 års 400-årsjubileum. Hon avslutade artikeln med ”att om Mariestad kan man säga att det är en pärla vid Vänerns strand”.

Jag var jubileumsgeneral sedan nästan två år tillbaka och snappade detta direkt. Jubileumskommittén, som bestod av sju politiker, beslöt enhälligt på nästa möte att det skulle bli MARIESTAD Vänerns pärla.

Skälet till detta var många, bland annat att det är den enda stad, som har en stadskärna som så markant sticker ut i Vänern. Övriga städer runt Vänern har ofta industrin kvar där. Stadens namn förknippas direkt geografiskt till Vänern för att inte förväxlas med till exempel Mariefred vid Mälaren, vilket mycket ofta skedde. Det fanns även stora grönområden närmast sjön och flest sjömil av alla städerna runt om.

I dag är det ännu mera självklart, då silon, hamnkranar, oljeldningar, järnvägen, liksom oljecisternerna är borta. Nu kan vi verkligen tala om att pärlan är putsad och Folkparken håller på att få en ansiktslyftning.

Namnet Sjöstaden i stället för pärlan är Ulla Göthagers verk tillsammans med några nitiska tjänstemän, som skulle utmärka sig.

Avslutningsvis vill jag tillrättavisa Dej med att det var en privatperson som lade in en motion om att ta tillbaka Vänerns Pärla och han hade ett stort stöd från nästan alla Mariestadsbor, så trycket blev så stort för politikerna i majoriteten, att de beslutade att ta tillbaka pärlan. För säkerhets skull med namnet sjöstaden kvar, kanske för att det kan finnas de som inte vet att Vänern är en sjö (skämt). Du som har skrivit insändaren, som jag nu har besvarat, måste vara nyinflyttad och lyckligt ovetande om att Du trampat på många ömma tår. Hoppas Du är nöjd med svaret, då en ny debatt i detta ämne blir löjeväckande.

Björn Berggren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.