16 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Vi kan alla vara goda medmänniskor

Insändare: Diakoni

Enligt Bondepraktikan är september höstmånad. September är också diakonins månad men hur många har noterat det?

Tidigare var diakonissan klädd i en mörk klänning och en liten vit mössa med rosett under hakan. Idag har diakonen en grön skjorta med ”prästkrage” och diakonens symbol står för barmhärtighet.

Diakonen är vigd till sin tjänst av biskopen. Diakonens arbete gäller att hjälpa från BB till livets slut. Att uppsöka den ensamme gamle som kanske varken fysiskt eller psykiskt orkar ta kontakt med andra. Diakonen skall trösta vid sorg och andra besvärligheter i livet, bland annat vid arbetslöshet som många drabbas av idag. Diakonen möter också många människor från andra länder som sökt sig till Sverige. Många dramatiska upplevelser. Alla människor behöver bli sedda. Diakonen har absolut tystnadsplikt, inget från det förtroliga samtalet får yppas. I Mariestad har vi tre diakoner med litet olika inriktning.

”Jag behövde en nästa, var du där, var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där?”, några strofer ur en av våra psalmer.

Det har varit val. Gamla och unga, barnfamiljer, våra invånare inflyttade under Balkankrigen eller indier utslängda från Uganda, alla röstade de. Kanske kände en del av dem att de bor i en demokrati där man får avgiva sin röst. Kanske kände de glädje och tacksamhet liksom alla vi andra också får känna.

Några av dem som behöver en diakon att prata med, att få tröst eller uppmuntran, kanske känner de också tacksamhet att det finns diakoner att kontakta.

En sång från diakonmånaden låter: ”Och älska min nästa som mig själv.” Även vi som inte är diakonvigda, vi kan vara goda medmänniskor.

Vieno Mårtensson

Enligt Bondepraktikan är september höstmånad. September är också diakonins månad men hur många har noterat det?

Tidigare var diakonissan klädd i en mörk klänning och en liten vit mössa med rosett under hakan. Idag har diakonen en grön skjorta med ”prästkrage” och diakonens symbol står för barmhärtighet.

Diakonen är vigd till sin tjänst av biskopen. Diakonens arbete gäller att hjälpa från BB till livets slut. Att uppsöka den ensamme gamle som kanske varken fysiskt eller psykiskt orkar ta kontakt med andra. Diakonen skall trösta vid sorg och andra besvärligheter i livet, bland annat vid arbetslöshet som många drabbas av idag. Diakonen möter också många människor från andra länder som sökt sig till Sverige. Många dramatiska upplevelser. Alla människor behöver bli sedda. Diakonen har absolut tystnadsplikt, inget från det förtroliga samtalet får yppas. I Mariestad har vi tre diakoner med litet olika inriktning.

”Jag behövde en nästa, var du där, var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser, var du där?”, några strofer ur en av våra psalmer.

Det har varit val. Gamla och unga, barnfamiljer, våra invånare inflyttade under Balkankrigen eller indier utslängda från Uganda, alla röstade de. Kanske kände en del av dem att de bor i en demokrati där man får avgiva sin röst. Kanske kände de glädje och tacksamhet liksom alla vi andra också får känna.

Några av dem som behöver en diakon att prata med, att få tröst eller uppmuntran, kanske känner de också tacksamhet att det finns diakoner att kontakta.

En sång från diakonmånaden låter: ”Och älska min nästa som mig själv.” Även vi som inte är diakonvigda, vi kan vara goda medmänniskor.

Vieno Mårtensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.