05 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Hur försiktiga måste vi vara?

Insändare: Yttrandefrihet

Tack Karin! Läste din ledare om yttrandefrihet i religionens namn. Det är skrämmande att vi som har växt upp med att kunna säga och tycka vad vi vill, skämta och skratta åt allt och alla, ironi och satir ett vardagligt inslag. Måste vi nu börja vara försiktiga med att uttrycka oss i vårt eget land?

Jag håller med om att 38-åringens uttalande var tanklöst, men man är inte alltid så smart när man är trött och irriterad. Eftersom jag inte hade läst om denna händelse gick jag in på olika tidningar för att få mer information om vad som hänt. Jag blev mer och mer förundrad när ingen av tidningarna jag läste rapporterade i helhet vad som hänt.

I den ena ”framställs” det som en 38-årig svensk vit man, i en annan skriver de att han var från Syrien. Det i sig spelar ju ingen roll för i en tredje tidning skrivs det att flera av de muslimer som hotade honom bar knivar! Om detta är sant, borde det inte vara några som blir åtalade mot brott mot knivlagen? I en fjärde tidning gick även att läsa att 38-åringen blivit hotad fler gånger efter händelsen. Vad ska man tro... vad är sant?

Jag fick känslan av att ingen ville ta med alla detaljer i sina artiklar. Är det så här vår framtid kommer att se ut? Tidningar som inte vågar skriva om alla detaljer, bra eller dåliga, för att informera allmänheten? Folk som inte vågar säga vad de känner och tycker? Vart är vi på väg?

Christina

Tack Karin! Läste din ledare om yttrandefrihet i religionens namn. Det är skrämmande att vi som har växt upp med att kunna säga och tycka vad vi vill, skämta och skratta åt allt och alla, ironi och satir ett vardagligt inslag. Måste vi nu börja vara försiktiga med att uttrycka oss i vårt eget land?

Jag håller med om att 38-åringens uttalande var tanklöst, men man är inte alltid så smart när man är trött och irriterad. Eftersom jag inte hade läst om denna händelse gick jag in på olika tidningar för att få mer information om vad som hänt. Jag blev mer och mer förundrad när ingen av tidningarna jag läste rapporterade i helhet vad som hänt.

I den ena ”framställs” det som en 38-årig svensk vit man, i en annan skriver de att han var från Syrien. Det i sig spelar ju ingen roll för i en tredje tidning skrivs det att flera av de muslimer som hotade honom bar knivar! Om detta är sant, borde det inte vara några som blir åtalade mot brott mot knivlagen? I en fjärde tidning gick även att läsa att 38-åringen blivit hotad fler gånger efter händelsen. Vad ska man tro... vad är sant?

Jag fick känslan av att ingen ville ta med alla detaljer i sina artiklar. Är det så här vår framtid kommer att se ut? Tidningar som inte vågar skriva om alla detaljer, bra eller dåliga, för att informera allmänheten? Folk som inte vågar säga vad de känner och tycker? Vart är vi på väg?

Christina

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.