04 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Jobb och svenska är nyckeln till integration

Debatt:

Arbetsmarknad. Folkpartiet och alliansen har lagt om integrationspolitiken. Vi sätter jobb och svenskkunskaper i fokus. Den som kommer till Sverige möts numera av frågan vad de kan bidra med, i stället för vilket bidragssystem de skall in i.

Det är också viktigt att alla får ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Arbetskrafts- och företagarinvandringen bidrar till Sveriges tillväxt. Student- och forskarinvandringen stärker Sverige som kunskapsnation.

I Mariestad har vi även i modern tid en lång tradition och stor erfarenhet av invandring. Efter kriget kom många finländare, i början av 70-talet indier från Idi Amins diktatorstyre i Uganda och i början av 90-talet familjer från inbördeskriget i forna Jugoslavien. Alla dessa är nu goda samhällsmedborgare och de har funnit sig tillrätta i ett nytt land med nytt språk och annorlunda kultur.

De stora och ökande flyktingströmmarna kommer sedan en tid från Irak, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Just nu matas vi med bilder från det fasansfulla som händer varje dag i Syrien och Irak och det känns självklart att Sverige kan erbjuda en fristad för många av dem som tvingas fly undan terror och utplåning. Utvecklingen i Ukraina och Libyen är också mycket oroande.

Folkpartiet säger ja till invandring och nej till rasism. Det betyder att även i Mariestad behöver vi avsätta resurser för en ökad invandring därför att en ordnad/planerad invandring blir mest kostnadseffektiv och också bäst för de som kommer till oss. Att försörja sig själv ska vara i fokus från första dagen i Sverige. Trösklarna på arbetsmarknaden skall sänkas. Undervisningen i svenska behöver bli mer individanpassad och skall inordnas i KomVux som skall få ökade resurser. Det skall bli lättare att kombinera jobb, praktik och svenskundervisning och arbetet för bättre och snabbare validering av utländska betyg och examina skall intensifieras. Frivilliga insatser skall uppmärksammas och underlättas.

I Folkpartiets Sverige finns ingen plats för rasism, antisemitism, antiziganism eller annan främlingsfientlighet. Människor på flykt har rätt till en fristad. Sverige och EU skall ta sitt ansvar. Sverige ska vara ett öppet samhälle. Dagens välstånd hade inte varit möjligt utan de 750000 utlandsfödda som jobbar.

Stängda gränser skulle göra Sverige till ett fattigare land.

Lars Idunger (Fp)

Det är också viktigt att alla får ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Arbetskrafts- och företagarinvandringen bidrar till Sveriges tillväxt. Student- och forskarinvandringen stärker Sverige som kunskapsnation.

I Mariestad har vi även i modern tid en lång tradition och stor erfarenhet av invandring. Efter kriget kom många finländare, i början av 70-talet indier från Idi Amins diktatorstyre i Uganda och i början av 90-talet familjer från inbördeskriget i forna Jugoslavien. Alla dessa är nu goda samhällsmedborgare och de har funnit sig tillrätta i ett nytt land med nytt språk och annorlunda kultur.

De stora och ökande flyktingströmmarna kommer sedan en tid från Irak, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Just nu matas vi med bilder från det fasansfulla som händer varje dag i Syrien och Irak och det känns självklart att Sverige kan erbjuda en fristad för många av dem som tvingas fly undan terror och utplåning. Utvecklingen i Ukraina och Libyen är också mycket oroande.

Folkpartiet säger ja till invandring och nej till rasism. Det betyder att även i Mariestad behöver vi avsätta resurser för en ökad invandring därför att en ordnad/planerad invandring blir mest kostnadseffektiv och också bäst för de som kommer till oss. Att försörja sig själv ska vara i fokus från första dagen i Sverige. Trösklarna på arbetsmarknaden skall sänkas. Undervisningen i svenska behöver bli mer individanpassad och skall inordnas i KomVux som skall få ökade resurser. Det skall bli lättare att kombinera jobb, praktik och svenskundervisning och arbetet för bättre och snabbare validering av utländska betyg och examina skall intensifieras. Frivilliga insatser skall uppmärksammas och underlättas.

I Folkpartiets Sverige finns ingen plats för rasism, antisemitism, antiziganism eller annan främlingsfientlighet. Människor på flykt har rätt till en fristad. Sverige och EU skall ta sitt ansvar. Sverige ska vara ett öppet samhälle. Dagens välstånd hade inte varit möjligt utan de 750000 utlandsfödda som jobbar.

Stängda gränser skulle göra Sverige till ett fattigare land.

Lars Idunger (Fp)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.